Процедура за избор на съдебни заседатели мандат 2023-2027 год.

Обявление
[ Дата на публикуване: 23 май 2023 г., размер на файла: 17.81kB ]

Приложение 1
[ Дата на публикуване: 23 май 2023 г., размер на файла: 15.97kB ]

Приложение 2
[ Дата на публикуване: 23 май 2023 г., размер на файла: 13.37kB ]

Приложение 3
[ Дата на публикуване: 23 май 2023 г., размер на файла: 13.27kB ]


Процедура за избор на съдебни заседатели - архив