Председател

ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН

Професия – Адвокат
Образование - Висше
Специалност – „Право“
Общински съветник от групата на ПП ГЕРБ

 

 

 

Председателят на съвета:

  1. 1. свиква съвета на заседание:
  2. 2. ръководи подготовката на заседанията на съвета;
  3. 3. ръководи заседанията на съвета;
  4. 4. координира работата на постоянните комисии;
  5. 5. подпомага съветниците в тяхната дейност;
  6. 6. представлява съвета пред външни лица и организации.

 

Контакти:

Бул. „Цар Освободител“ №1
Сливен – 8800
Тел.: 044/611 104044/662 634
e-mail: obsavet@sliven.bg
Прием на граждани - всеки първи четвъртък на месеца, след предварително записване на тел. 044/611-104