Почетен знак "За граждански принос"

Носители на Награда на Общински съвет - Сливен "Почетен знак "За граждански принос"

1.

ГАРБИС ПАПАЗЯН

2004 год.

Дарител и спомоществовател.

2.

ЦОНЧО РОДЕВ

2006 год.

Писател. За изключителния му принос към историята на град Сливен и Сливенския край и българската литература и във връзка с 80 години от рождението му.

3.

ГЕОРГИ КИТОВ

2007 год.

Учен, археолог. За съществен принос в развитието на българската наука и издигане духовния и обществения престиж на Община Сливен като изключително средище на древна тракийска култура.

4.

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

2009 год.

Общественик. За съществен личен принос за издигане на духовния и обществен престиж на Община Сливен и висока гражданска отговорност.

5.

СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА

2016 год.

Учител, писател. За родолюбивото й начинание създаването и работата й с театрална формация „Класика” при ГПЗЕ „Захарий Стоянов” като режисьор, сценарист и драматург, за проявена висока гражданска отговорност, висок професионализъм, за творческите й постижения и проявен хуманизъм, с което допринася за издигане авторитета на Сливен и Сливенския край.

6.

Д-Р ИЛИЯН КОМИТОВ

2020 год.

Лекар. За проявена висока гражданска отговорност, висок професионализъм и проявен хуманизъм.

7.

Д-Р МИЛЕНА ЧЕНКОВА

2020год.

Лекар. За проявена висока гражданска отговорност, висок професионализъм и проявен хуманизъм.