Почетен знак "За граждански принос"

Носители на Награда на Общински съвет - Сливен "Почетен знак "За граждански принос"

1. ГАРБИС ПАПАЗЯН 2004 год. Дарител и спомоществовател.
2. ЦОНЧО РОДЕВ 2006 год. Писател. За изключителния му принос към историята на град Сливен и Сливенския край и българската литература и във връзка с 80 години от рождението му.
3. ГЕОРГИ КИТОВ 2007 год. Учен, археолог. За съществен принос в развитието на българската наука и издигане духовния и обществения престиж на Община Сливен като изключително средище на древна тракийска култура
4. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ 2009 год. Общественик. За съществен личен принос за издигане на духовния и обществен престиж на Община Сливен и висока гражданска отговорност.
5. СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА 2016 год. Учител, писател. За родолюбивото й начинание създаването и работата й с театрална формация „Класика” при ГПЗЕ „Захарий Стоянов” като режисьор, сценарист и драматург, за проявена висока гражданска отговорност, висок професионализъм, за творческите й постижения и проявен хуманизъм, с което допринася за издигане авторитета на Сливен и Сливенския край.