Решения

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 25.04.2024 г. [ Дата на публикуване: 02 май 2024 г. ]

Приложение към Решение № 214 [ Дата на публикуване: 02 май 2024 г. ]

Приложение към Решение № 215 [ Дата на публикуване: 02 май 2024 г. ]

Приложение към Решение № 226 [ Дата на публикуване: 02 май 2024 г. ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 28.03.2024 г. [ Дата на публикуване: 04 април 2024 г. ]

Приложение към Решение № 150 [ Дата на публикуване: 04 април 2024 г. ]

Приложение към Решение № 157 [ Дата на публикуване: 04 април 2024 г. ]

Приложение към Решение № 158 [ Дата на публикуване: 04 април 2024 г. ]

Приложение към Решение № 193 [ Дата на публикуване: 04 април 2024 г. ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 15.02.2024 год. [ Дата на публикуване: 22 февруари 2024 г. ]

Приложение към Решение № 76 [ Дата на публикуване: 22 февруари 2024 г. ]

Приложение към Решение № 80 [ Дата на публикуване: 22 февруари 2024 г. ]

Приложение към Решение № 83 [ Дата на публикуване: 22 февруари 2024 г. ]

Приложение към Решение № 84 [ Дата на публикуване: 22 февруари 2024 г. ]

Приложение към Решение № 91 [ Дата на публикуване: 22 февруари 2024 г. ]

Приложение към Решение № 92 [ Дата на публикуване: 22 февруари 2024 г. ]

Приложение към Решение № 118 [ Дата на публикуване: 22 февруари 2024 г. ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 11.01.2024 год. [ Дата на публикуване: 18 януари 2024 г. ]

Приложение към Решение № 65 [ Дата на публикуване: 18 януари 2024 г. ]

Приложение към Решение № 66 [ Дата на публикуване: 18 януари 2024 г. ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 20.12.2023 год. [ Дата на публикуване: 28 декември 2023 г. ]

Приложение към Решение 30 [ Дата на публикуване: 28 декември 2023 г. ]

Приложение към Решение 31 [ Дата на публикуване: 28 декември 2023 г. ]

Приложение към Решение 34 Споразумение партньорство - държавен бюджет [ Дата на публикуване: 28 декември 2023 г. ]

Приложение към Решение 34 Споразумение партньорство - областен град 2024 [ Дата на публикуване: 28 декември 2023 г. ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 14.12.2023 год. [ Дата на публикуване: 21 декември 2023 г. ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 09.11.2023 год. [ Дата на публикуване: 16 ноември 2023 г. ]