Решения

Взето решение на сесията на Общинския съвет  на 09.01.2020 год.
[ Дата на публикуване: 16.01.2020г., размер на файла: 136.92kB ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 19.12.2019 год.
[ Дата на публикуване: 27 декември 2019 г., 11:39:23, размер на файла: 3.46MB ]

Приложение към Решение № 10
[ Дата на публикуване: 27 декември 2019 г., 11:39:34, размер на файла: 1.22MB ]

Приложение към Решение № 15
[ Дата на публикуване: 27 декември 2019 г., 11:39:41, размер на файла: 0.00B ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 28.11.2019 год.
[ Дата на публикуване: 05 декември 2019 г., 14:25:59, размер на файла: 152.75kB ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 11.11.2019 год.
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2019 г., 12:57:13, размер на файла: 102.09kB ]