Решения

Взети решения на Общинския съвет на сесията на 18 май 2023 год. [ Дата на публикуване: 25 май 2023 г. ]

Приложение към решение № 1508 [ Дата на публикуване: 25 май 2023 г. ]

Приложение към Решение № 1513 [ Дата на публикуване: 25 май 2023 г. ]

Приложение към Решение № 1514 [ Дата на публикуване: 25 май 2023 г. ]

Приложение към Решение № 1517 [ Дата на публикуване: 25 май 2023 г. ]

Приложение 1 към Решение № 1540 [ Дата на публикуване: 25 май 2023 г. ]

Приложение 2 към Решение № 1540 [ Дата на публикуване: 25 май 2023 г. ]

Взети решения на Общинския съвет на сесията на 06.04.2023 год. [ Дата на публикуване: 13 април 2023 г. ]

Приложение към Решение № 1426 [ Дата на публикуване: 13 април 2023 г. ]

Приложение към Решение № 1427 [ Дата на публикуване: 13 април 2023 г. ]

Приложение към Решение № 1431 [ Дата на публикуване: 13 април 2023 г. ]

Приложение към Решение № 1432 [ Дата на публикуване: 13 април 2023 г. ]

Приложение към Решение № 1435 План за защита при бедствия [ Дата на публикуване: 13 април 2023 г. ]

Приложение към Решение № 1436 [ Дата на публикуване: 13 април 2023 г. ]

Взети решения на Общинския съвет на сесията на 23.02.2023 год. [ Дата на публикуване: 02 март 2023 г. ]

Приложение към Решение № 1386 [ Дата на публикуване: 02 март 2023 г. ]

Приложение към Решение № 1387 [ Дата на публикуване: 02 март 2023 г. ]

Приложение към Решение № 1388 [ Дата на публикуване: 02 март 2023 г. ]

Приложение към Решение № 1408 [ Дата на публикуване: 02 март 2023 г. ]

Взети решения на Общинския съвет на сесията на 26.01.2023 г. [ Дата на публикуване: 02 февруари 2023 г. ]

Приложение към Решение № 1345 [ Дата на публикуване: 02 февруари 2023 г. ]

Приложение към Решение № 1346 [ Дата на публикуване: 02 февруари 2023 г. ]

Взето решение на Общинския съвет на извънредната сесия на 17.01.2023 год. [ Дата на публикуване: 24 януари 2023 г. ]

Взети решения на Общинския съвет на сесията на 15.12.2022 год. [ Дата на публикуване: 22 декември 2022 г. ]

Приложение към Решение № 1295 [ Дата на публикуване: 22 декември 2022 г. ]

Взети решения на Общинския съвет на сесията на 17.11.2022 год. [ Дата на публикуване: 24 ноември 2022 г. ]

Приложение към Решение № 1242 [ Дата на публикуване: 24 ноември 2022 г. ]

Приложение към Решение № 1253 [ Дата на публикуване: 24 ноември 2022 г. ]

Приложение към Решение № 1254 [ Дата на публикуване: 24 ноември 2022 г. ]

Приложение към Решение № 1255 [ Дата на публикуване: 24 ноември 2022 г. ]

Приложение към Решение № 1256 [ Дата на публикуване: 24 ноември 2022 г. ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 13.10.2022 год. [ Дата на публикуване: 20 октомври 2022 г. ]

Приложение към Решение № 1207 [ Дата на публикуване: 20 октомври 2022 г. ]

Приложение към Решение № 1208 [ Дата на публикуване: 20 октомври 2022 г. ]

Приложение към Решение № 1210 [ Дата на публикуване: 20 октомври 2022 г. ]

Приложение към Решение № 1211 [ Дата на публикуване: 20 октомври 2022 г. ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 08.09.2022 год. [ Дата на публикуване: 15 септември 2022 г. ]

Приложение към Решение № 1166 [ Дата на публикуване: 15 септември 2022 г. ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 28.07.2022 год. [ Дата на публикуване: 04 август 2022 г. ]

Приложение към Решение № 1122 [ Дата на публикуване: 04 август 2022 г. ]

Приложение към Решение № 1123 [ Дата на публикуване: 04 август 2022 г. ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 30.06.2022 год. [ Дата на публикуване: 07 юли 2022 г. ]

Приложение към Решение № 1047 [ Дата на публикуване: 07 юли 2022 г. ]

Приложение към Решение № 1048 [ Дата на публикуване: 07 юли 2022 г. ]

Приложение към Решение № 1051 [ Дата на публикуване: 07 юли 2022 г. ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 19.05.2022 год. [ Дата на публикуване: 26 май 2022 г. ]

Приложение към Решение № 989 [ Дата на публикуване: 26 май 2022 г. ]

Приложение към Решение № 991 [ Дата на публикуване: 26 май 2022 г. ]

Приложение към Решение №992 [ Дата на публикуване: 26 май 2022 г. ]

Приложение към Решение №1007 [ Дата на публикуване: 26 май 2022 г. ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 07.04.2022 год. [ Дата на публикуване: 14 април 2022 г. ]

Приложение към Решение № 952 [ Дата на публикуване: 14 април 2022 г. ]

Взето решение на извънредната сесия на Общинския съвет на 17.03.2022 год. [ Дата на публикуване: 24 март 2022 г. ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 24.02.2022 год. [ Дата на публикуване: 04 март 2022 г. ]

Приложение към Решение № 906 [ Дата на публикуване: 04 март 2022 г. ]

Приложение към Решение № 907 [ Дата на публикуване: 04 март 2022 г. ]

Приложение към Решение № 910 [ Дата на публикуване: 04 март 2022 г. ]

Приложение към Решение № 914 [ Дата на публикуване: 04 март 2022 г. ]

Приложение към Решение № 925 [ Дата на публикуване: 04 март 2022 г. ]

Приложение 1.1. към Решение № 925 [ Дата на публикуване: 04 март 2022 г. ]

Приложение 1.1. към Решение № 925 [ Дата на публикуване: 04 март 2022 г. ]

Приложение 2 към Решение № 925 [ Дата на публикуване: 04 март 2022 г. ]

Приложение 1 към Решение № 931 [ Дата на публикуване: 04 март 2022 г. ]

Приложение 2 към Решение № 931 [ Дата на публикуване: 04 март 2022 г. ]

Взето решение на извънредната сесия на Общинския съвет на 08.02.2022 год. [ Дата на публикуване: 15 февруари 2022 г. ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 27.01.2022 год. [ Дата на публикуване: 03 февруари 2022 г. ]

Приложение към Решение № 871 [ Дата на публикуване: 03 февруари 2022 г. ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 20.12.2021 год. [ Дата на публикуване: 29 декември 2021 г. ]

Приложение към Решение № 836 [ Дата на публикуване: 29 декември 2021 г. ]

Приложение към Решение № 837 [ Дата на публикуване: 29 декември 2021 г. ]

Приложение към Решение № 839 [ Дата на публикуване: 29 декември 2021 г. ]

Приложение към Решение № 840 [ Дата на публикуване: 29 декември 2021 г. ]

Приложение към Решение № 841 [ Дата на публикуване: 29 декември 2021 г. ]

Взето решение на извънредната сесия на Общинския съвет на 15.12.2021 год. [ Дата на публикуване: 22 декември 2021 г. ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 25.11.2021 год. [ Дата на публикуване: 02 декември 2021 г. ]

Приложение към Решение № 772 [ Дата на публикуване: 02 декември 2021 г. ]

Приложение към Решение № 773 [ Дата на публикуване: 02 декември 2021 г. ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 16.09.2021 год. [ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г. ]

Приложение към Решение № 728 [ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г. ]

Приложение към Решение № 729 [ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г. ]

Приложение към Решение № 735 [ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г. ]

Приложение 1 към Реш. № 736 [ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г. ]

Приложение 2 към Решение № 736 [ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г. ]

Приложение 3 към Решение № 736 [ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г. ]

Приложение към Решение №738 [ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г. ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 29.07.2021 г. [ Дата на публикуване: 05 август 2021 г. ]

Приложение към Решение № 688 [ Дата на публикуване: 05 август 2021 г. ]

Приложение към Решение № 689 [ Дата на публикуване: 05 август 2021 г. ]

Приложение към Решение № 691 [ Дата на публикуване: 05 август 2021 г. ]

Приложение към Решение № 692 [ Дата на публикуване: 05 август 2021 г. ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 24.06.2021 год. [ Дата на публикуване: 01 юли 2021 г. ]

Приложение №1 към Решение № 640 [ Дата на публикуване: 01 юли 2021 г. ]

Приложение №3 към Решение № 640 [ Дата на публикуване: 01 юли 2021 г. ]

Приложение към Решение № 641 [ Дата на публикуване: 01 юли 2021 г. ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 20.05.2021 год. [ Дата на публикуване: 27 май 2021 г. ]

Приложение към Решение № 610

Приложение към Решение № 617

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 22.04.2021год. [ Дата на публикуване: 29 април 2021 г. ]

Приложение към Решение № 572 [ Дата на публикуване: 29 април 2021 г. ]

Приложение към Решение № 574 [ Дата на публикуване: 29 април 2021 г. ]

Приложения към Решение № 574 [ Дата на публикуване: 29 април 2021 г. ]

Приложение към Решение № 575 [ Дата на публикуване: 29 април 2021 г. ]

Приложение към Решение № 578 [ Дата на публикуване: 29 април 2021 г. ]

Приложение към Решение № 577 [ Дата на публикуване: 29 април 2021 г. ]

Приложение към Решение № 587 [ Дата на публикуване: 29 април 2021 г. ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 25.03.2021 год. [ Дата на публикуване: 01 април 2021 г. ]

Приложение към Решение № 546 [ Дата на публикуване: 01 април 2021 г. ]

Приложение към Решение № 550 [ Дата на публикуване: 01 април 2021 г. ]

Приложение към Решение № 551 [ Дата на публикуване: 01 април 2021 г. ]

Приложение 1 към Решение № 559 [ Дата на публикуване: 01 април 2021 г. ]

Приложение 2 към Решение № 559 [ Дата на публикуване: 01 април 2021 г. ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 25.02.2021 год. [ Дата на публикуване: 04 март 2021 г. ]

Приложение към Решение № 519 [ Дата на публикуване: 04 март 2021 г. ]

Приложение към Решение № 525 [ Дата на публикуване: 04 март 2021 г. ]

Приложение към Решение № 501 [ Дата на публикуване: 04 март 2021 г. ]

Приложение към Решение № 512 [ Дата на публикуване: 04 март 2021 г. ]

Приложение към Решение № 514 [ Дата на публикуване: 04 март 2021 г. ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 28.01.2021 год. [ Дата на публикуване: 04 февруари 2021 г. ]

Приложение към Решение № 463
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2021 г., размер на файла: 1.70MB ]

Приложение към Решение № 467
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2021 г., размер на файла: 3.33MB ]

Приложение към Решение № 472
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2021 г., размер на файла: 807.36kB ]

Взето решение на сесията на Общинския съвет на 25.01.2021 год. [ Дата на публикуване: 01 февруари 2021 г. ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 16.12.2020 год. [ Дата на публикуване: 23 декември 2020 г. ]

Приложение към решение 4.2.8 [ Дата на публикуване: 23 декември 2020 г. ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 26.11.2020 год. [ Дата на публикуване: 03 декември 2020 г., 11:43:30 ]

Приложение към Решение № 373 [ Дата на публикуване: 03 декември 2020 г., 11:43:39 ]

Приложение към Решение № 374 [ Дата на публикуване: 03 декември 2020 г. ]

Приложение към Решение № 380 [ Дата на публикуване: 03 декември 2020 г. ]

Приложение към Решение № 381 [ Дата на публикуване: 03 декември 2020 г. ]

Взето решение на сесията на Общинския съвет на 14.10.2020 год. [ Дата на публикуване: 21 октомври 2020 г., 15:24:28 ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 24.09.2020 год. [ Дата на публикуване: 01 октомври 2020 г., 13:14:18 ]

Приложение към Решение № 340 [ Дата на публикуване: 01 октомври 2020 г., 13:34:03 ]

Приложение към Решение № 341 [ Дата на публикуване: 01 октомври 2020 г., 13:34:35 ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 27.08.2020 год. [ Дата на публикуване: 03 септември 2020 г., 12:59:14 ]

Приложение към Решение № 304 [ Дата на публикуване: 03 септември 2020 г., 14:19:38 ]

Приложение към Решение № 305 [ Дата на публикуване: 03 септември 2020 г., 14:21:03 ]

Взети решения на сесията на Общинския свет на 30.07.2020 год. [ Дата на публикуване: 06 август 2020 г., 12:44:20 ]

Приложение към Решение № 259 [ Дата на публикуване: 06 август 2020 г., 12:44:34 ]

Приложение №1 към Решение № 265 [ Дата на публикуване: 06 август 2020 г., 14:42:06 ]

Приложение №2 към Решение № 265 [ Дата на публикуване: 06 август 2020 г., 14:42:46 ]

Приложение №1 към Решение № 266 [ Дата на публикуване: 06 август 2020 г., 12:46:04 ]

Приложение №2 към Решение № 266 [ Дата на публикуване: 06 август 2020 г., 12:46:15 ]

Приложение към Решение № 296 [ Дата на публикуване: 06 август 2020 г., 12:46:24 ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 25.06.2020 год. [ Дата на публикуване: 02 юли 2020 г., 11:46:09 ]

Приложение към Решение № 229 [ Дата на публикуване: 02 юли 2020 г., 11:47:03 ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 28.05.2020 год. [ Дата на публикуване: 04 юни 2020 г., 11:16:52 ]

Приложение към Решение № 199 [ Дата на публикуване: 04 юни 2020 г., 11:24:55 ]

Приложение към Решение № 207 [ Дата на публикуване: 04 юни 2020 г., 11:26:07 ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 23.04.2020 год. [ Дата на публикуване: 30 април 2020 г., 10:48:33 ]

Приложение към Решение № 150 [ Дата на публикуване: 30 април 2020 г., 12:08:12 ]

Приложение към Решение № 151 [ Дата на публикуване: 30 април 2020 г., 12:08:58 ]

Приложение към Решение № 152 [ Дата на публикуване: 30 април 2020 г., 12:12:48 ]

Приложение към Решение № 155 [ Дата на публикуване: 30 април 2020 г., 12:13:30 ]

Приложение към Решение № 157 [ Дата на публикуване: 30 април 2020 г., 12:14:44 ]

Приложение към Решение № 163 [ Дата на публикуване: 30 април 2020 г., 12:16:32 ]

Приложение към Решение № 180 [ Дата на публикуване: 30 април 2020 г., 12:17:54 ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 27.02.2020 год.

[ Дата на публикуване: 05 март 2020 г., 10:12:28 ]

Приложение към Решение № 98

[ Дата на публикуване: 05 март 2020 г., 10:20:55 ]

Приложение към Решение № 103

[ Дата на публикуване: 05 март 2020 г., 10:22:09 ]

Приложение към Решение № 116

[ Дата на публикуване: 05 март 2020 г., 10:24:12 ]

Приложение 1.1. към Решение № 116

[ Дата на публикуване: 05 март 2020 г., 10:25:16 ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 30.01.2020 год.
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2020 г., 11:04:12, размер на файла: 703.79kB ]

Приложение към Решение № 64
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2020 г., 11:04:33, размер на файла: 818.96kB ]

Приложение към  Решение №67
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2020 г., 11:28:45, размер на файла: 24.23MB ]

Приложение към Решение № 76
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2020 г., 11:27:46, размер на файла: 266.76kB ]

Приложение към Решение № 87
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2020 г., 11:27:56, размер на файла: 275.14kB ]

Приложение 2 към Решение №87 [ Дата на публикуване: 06 февруари 2020 г. ]

Взето решение на сесията на Общинския съвет  на 09.01.2020 год.
[ Дата на публикуване: 16.01.2020г., размер на файла: 136.92kB ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 19.12.2019 год.
[ Дата на публикуване: 27 декември 2019 г., 11:39:23, размер на файла: 3.46MB ]

Приложение към Решение № 10
[ Дата на публикуване: 27 декември 2019 г., 11:39:34, размер на файла: 1.22MB ]

Приложение към Решение № 15
[ Дата на публикуване: 27 декември 2019 г., 11:39:41, размер на файла: 0.00B ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 28.11.2019 год.
[ Дата на публикуване: 05 декември 2019 г., 14:25:59, размер на файла: 152.75kB ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 11.11.2019 год.
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2019 г., 12:57:13, размер на файла: 102.09kB ]