Правилници

Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепя и личностно развитие - Център за кариерно ориентиране - Сливен [ Дата на публикуване: 29 декември 2021 г. ]

Правилник за устройството и дейността на Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" – град Сливен
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 14:04:58, размер на файла: 139.65kB ]

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "Озеленяване и гробищни паркове"
[ Дата на публикуване - 21 април 2017 година, последна актуализация - 31 декември 2020 година, 08:52:24, размер на файла: 168kB ]
[ Публикуван в бр.17, 5-11 май 2017 год. на в-к "Сливенски новини"
 ]

Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностно развитие - Детски комплекс - Сливен
[ Дата на публикуване: 09 януари 2017 г., 14:02:08, размер на файла: 419.00kB ]

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие  градска мобилност към Община Сливен"
[ Дата на публикуване - 03 януари 2017 година, последна актуализация - 18 август 2023 г. ]

Правилник за работата на Общински фонд "Култура" към Община Сливен
[ Дата на публикуване - 29 май 2015 година, последна актуализация - 24 октомври 2016 г., 13:59:51, размер на файла: 242.96kB ]

Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия "Димитър Добрович" - гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 20 декември 2013 г., 11:33:54, размер на файла: 212.12kB ]

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
[ Дата на публикуване - 20 декември 2019 г., последна актуализация - 02 февруари 2024 г., размер на файла: 480.30kB ]
[ Публикуван в бр.1 10-16 януари 2020 год. на в-к "Сливенски новини" ]

Правилник за организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" Община Сливен
[ Дата на публикуване - 05 април 2012 година, последна актуализация - 02 януари 2018 г., 10:53:32, размер на файла: 342.99kB ]

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "Общински пазари" - бюджетна дейност към Община Сливен
[ Дата на публикуване на сайта на Община Сливен - 25 февруари 2010 година, последна актуализация - 08 януари 2018 г., 10:15:16, размер на файла: 517.04kB ]

Правилник за дейността на консултативния съвет по туризъм в община Сливен
[ Дата на публикуване на сайта на Община Сливен - 03 юли 2006 г., 10:13:03, размер на файла: 280.29kB ]

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник при Община Сливен
[ Дата на публикуване на сайта на Община Сливен - 11 януари 2005 г., 10:11:44, размер на файла: 195.47kB ]


Поправка
[ Дата на публикуване: 12 януари 2018 г., 10:10:48, размер на файла: 182.34kB ]