Решения - оспорени / върнати за ново обсъждане

Областният управител на област Сливен г-н Чавдар Божурски със своя заповед № РД-11-16-001/11.03.2021г. върна за ново обсъждане т.6 и т.7 от Решение № 519 от 25.02.2021год.
[ Дата на публикуване: 18 март 2021 г., размер на файла: 2.84MB ]