Групи общински съветници

ГОС “ГЕРБ“

ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА 

ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ДИМИТЪР  ГАНЕВ МИТЕВ

ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ

ДОРА ДИМИТРОВА ЕКСИДАРОВА

ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ

КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА

ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА

МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ

РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА

СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА

СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ

ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ

ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ

ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛИШЕВА


ГОС „ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“

АТАНАС КОСТОВ  ДЕЛИБАЛТОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ                     

ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ    

ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ

ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ   

МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ

РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ

РАДОСТИН АТАНАСОВ БОЗУКОВ

СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА

СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ


ГОС „БСДП“

БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ

МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ


ГОС „ДПС“

МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ


ГОС „БАСТА“

СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ


ГОС "СДС"

ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ

СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ

НЕЧЛЕНУВАЩИ В ГРУПА

ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ     

МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА

МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ

РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ

СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ