Комисии по силата на нормативни актове

КОМИСИЯ ПО СТИПЕНДИИТЕ НА ОБЩИНА СЛИВЕН МАНДАТ 2023-2027 ГОД.


КОМИСИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА РЕПРОДУКТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЕМЕЙСТВА, ДВОЙКИ ВЪВ ФАКТИЧЕСКО СЪЖИТЕЛСТВО И ЖЕНИ БЕЗ ПАРТНЬОР, ЖИВЕЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН


НАБЛЮДАТЕЛНА КОМИСИЯ


КОМИСИЯ ПО СИМВОЛИКА