БЛАГОДАРСТВЕНИ ПИСМА

Писмо от СУ"Пейо Яворов" - град Сливен

Сдружение "Общинска организация на инвалидите"
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2019 г., 11:41:59, размер на файла: 658.85kB ]

Писмо от ДКТ - Сливен
[ Дата на публикуване: 10 септември 2019 г., 16:23:19, размер на файла: 1.02MB ]

Писмо от НЧ "Асен Златаров 1940" гр. Бургас
[ Дата на публикуване: 02 май 2019 г., 15:22:04, размер на файла: 242.83kB ]

Писмо от НЧ "Напредък-1870" гр. Лясковец
[ Дата на публикуване: 19 април 2019 г., 11:22:50, размер на файла: 721.56kB ]

Писмо от Общ.КС на СБУ
[ Дата на публикуване: 30 януари 2019 г., 15:23:44, размер на файла: 1.68MB ]

Писмо от Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в България
[ Дата на публикуване: 07 януари 2019 г., 13:24:30, размер на файла: 769.44kB ]

Писмо от Марин Георгиев
[ Дата на публикуване: 20 декември 2018 г., 15:25:24, размер на файла: 510.89kB ]

Писмо от кметство Ичера
[ Дата на публикуване: 22 ноември 2018 г., 15:26:09, размер на файла: 210.16kB ]