Новини

По покана на г-жа Мария Григорова се проведе среща в кабинета на председателя на Общинския съвет, на която присъстваха областния управител г-н Димитър Сяров и заместник-областните управители г-жа Веска Вълчева и г-н Камен Костов.

Целта на срещата беше да се обсъдят актуални проблеми в Сливен и региона с оглед възможностите за съгласуване дейностите на двете институции по решаването на тези проблеми. Особено място в разговорите беше отделено на състоянието на транспорта в гр. Сливен и перспективите за въвеждането на синя зона.

Санирането на жилищни сгради беше друга тема, която понастоящем предизвиква повишен интерес от страна на сливенските граждани.

Дискутирани бяха продажбата на гори, статутът на Държавен куклен театър – Сливен, който функционира, плащайки наем на настоящия притежател на собствеността.

След като община Сливен стана собственик на имотите, прехвърлени от държавата, сред които Минерални бани и сградата на Популярна банка, на дневен ред е необходимост от съгласуване на усилията за намиране на най-добро решение за управление и разпореждане с тези имоти.

На 22 януари предстои посещение на президента на Република България и по този повод двете институции обмениха информация за подготовката на това събитие.

Областният управител г-н Димитър Сяров връчи на г-жа Мария Григорова поздравителен адрес от името на областна администрация Сливен по случай 137-та годишнина от Освобождението на Сливен.


Снимки: