Новини

Днес в кв.”Надежда” на град Сливен бе открита Детска и младежка зона – филиал на Център за работа с деца на улицата. На децата и младежите с проблемно поведение, на тези в риск и в конфликт със закона ще се предоставя подкрепя за развитието на социални и житейски умения и психо-социална помощ.

На откриването присъства представител на УНИЦЕФ за България Таня Радочай, кметът на община Сливен Кольо Милев, областният управител на Сливенска област Димитър Сяров, председателят на Общински съвет Сливен Мария Григорова, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева, зам. Министъра на здравеопазването д-р Ваньо Шарков, Деяна Костадинова – секретар по социалните политики на Президента и председателят на ПК по образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет Сливен Стела Костова.


Снимки: