Новини

На днешното си заседание Общинският съвет в Сливен прие бюджета на общината за 2016 г., нова структура на общинската администрация и стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016 – 2020 година.

В предварителния дневен ред бяха включени за разглеждане 35 точки, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Съветниците разгледаха и три допълнителни предложения, сред които беше и проектът за нова структура на общинската администрация.

Заседанието започна с едноминутно мълчание в памет на починалия педагог и скулптор Николай Султанов, бивш общински съветник и почетен гражданин на Сливен.

В работата на сесията взеха участие кметът Стефан Радев и заместниците му Румен Иванов, Стефан Кондузов, Стоян Марков, Пепа Чиликова и секретарят на общината Валя Радева. В залата присъстваха кметовете на населените места в общината и граждани.

След дебати беше приет бюджетът на община Сливен за 2016 година с гласовете на 28 съветници, а 11 се въздържаха да подкрепят основния финансов документ. Общинската съветничка Кръстинка Дечева не участва в гласуването на тази точка, заради личните й опасения, че може да попадне в конфликт на интереси.

Общинският съветник и председател на комисията по бюджет и финанси Георги Стоянов представи параметрите на проекта за бюджет 2016. Планираната приходно-разходна рамка на документа е в размер на 96 900 000 лева. В нея заложените приходи за местни дейности са 50 150 000, за държавна дейност - 46 755 000 лева. Приходите от имуществени и други местни данъци са планирани в размер на 16 300 000 лв, от неданъчните приходи се очакват 34 500 000.

Кметът на Сливен Стефан Радев изтъкна, че предложеният от него и екипа му бюджет за тази година е най-добрият за условията, в които общината е поставена и има малко място за промени и маневри. “Не спестяваме нищо по отношение на лошото финансово състояние, което се дължи на лошото управление през последните години, и за което оценка дават избирателите”, посочи кметът.

Промяната в структурата на общинската администрация беше утвърдена с гласовете на 25 съветници, четирима гласуваха против и 9 души се въздържаха. В нея е заложено намаляване на щатните бройки в администрацията от 338 на 328, считано от 1 април 2016 година.

За председател на Комисия по символиката за мандат 2015 – 2019 година беше избрана Мария Григорова, за заместник-председател Керанка Стамова , за секретар Иван Петров. За председател на общинския фонд „Култура” по предложение на председателката на Комисията по култура и образование Милена Чолакова бе избрана Соня Келеведжиева.

Сесията упълномощи представители на община Сливен в общото събрание на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, избра комисия по стипендиите и актуализира състава на общинския съвет по наркотични вещества.

Гласувани бяха няколко продажби на общински имоти в землищата на села от общината. Отпуснати бяха средства за участието на самодейните читалищни състави в с. Гавраилово в международен фолклорен фестивал в Прага.

Протоколите от заседанията на Общинския съвет ще бъдат поместени на електронната страница http://www.obs.sliven.bg/. и гражданите ще могат да се информират, както за взетите вече решения, така и за вота на всеки един от съветниците.


Снимки: