Новини

По инициативата „Управляваме заедно” на Общинския съвет на децата на 9 май Ивон Иванова за един ден стана председател на Общинския съвет в Сливен. Симона Мокрева е кмет за един ден на община Сливен, Дима Валентинова – заместник-кмет "Икономическо развитие", Даяна Димова - заместник-кмет по "Хуманитарни дейности" и Цветомир Иванов – секретар.

Учениците бяха посрещнати в официалната зала на общинската администрация от председателя на Общинския съвет Димитър Митев, кметът Стефан Радев и неговите заместници.

„Кметът Радев Ви запозна с голямата отговорност на местната изпълнителна власт. Днес Вие ще имате възможност да се запознаете и с работата на Общинския съвет, който представлява местната законодателна власт, посочи Митев. Пред младежите той изтъкна, че има добро взаимодействие между двете власти в общината в полза и за благото на гражданите на Сливен. „ Това може да бъде добър пример за Вашата бъдеща работа”, каза още Митев.

По-късно в кабинета си Димитър Митев запозна Ивон Иванова с работата на Общинския съвет, със предложенията, които постъпват от кмета и съветниците за разглеждане на месечни заседания. Също така Ивон се запозна с работата на Комисията за младежта и спорта към ОбС.

„Управляваме заедно“ е проект на Общинския съвет на децата – Сливен, който се осъществява в партньорство с УНИЦЕФ България, Държавната агенция за закрила на детето и фондация „Партньори-България“, с подкрепата на Министерство на образованието и науката.


Снимки: