Новини

Общинското ръководство проведе среща с жителите на град Кермен на 11 май. В срещата взеха участие председателят на Общинския съвет Димитър Митев, кметът на Сливен Стефан Радев и общинският съветник Христо Котов /ГЕРБ/.

"За първи път от толкова години няма противоборство в Общинския съвет. Предложенията, внасяни от общинска администрация и кмета, се дебатират и подкрепят", коментира на срещата председателят на Общински съвет - Сливен Димитър Митев. Митев е убеден, че трябва да се реализират мерките по отношение на финансовото заздравяване на общината. "Някои неща няма да се случат веднага и изискват време. Затова се провеждат тези срещи - да се запознаем с проблемите и да се намерят начини за решаването им", каза още председателят на Общинския съвет. Той съобщи, че предстои да се внесе предложение по идеята да се включат определени имоти за управление от съответните кметове и при евентуална продажба, част от сумата да се преведе на населеното място.

"Запознат съм с проблемите на населените места и с моя екип се стремим да им оказваме помощ, въпреки задлъжнялостта на Община Сливен", каза кметът Стефан Радев. Радев посочи, че администрацията е кандидатствала по всички програми за заетост и изрази надежда, че това ще даде резултат относно заетостта, особено сред младите хора. По думите му, хората не се интересуват каква е задлъжнялостта на Общината, а очакват реални резултати. Към настоящия момент обаче е рано за равносметка и коментира, че той и екипът му вече са предприели стъпки за стабилизиране на финансите и провеждат реални политики.

"Един от основните проблеми в населените места е свързан с лошата инфраструктура. Знам какво е положението в Кермен и не сме се отказали от амбицията да подобрим инфраструктурата. Въпрос на време е", каза Радев. Той обяви, че Общината започва пред инвестиционни проучвания за населените места по отношение на водонабдяване и канализация, тъй като след 2018 година ще може да се кандидатства по европейски програми за финансиране на проекти в тази област. "Сега е моментът да планираме. До 2018г. трябва да сме готови с прединвестиционните проучвания и с проектите", каза още кметът.

Жители на град Кермен поискаха съдействие от представителите на местната власт за решаване на редица проблеми. Керменци изразиха тревога относно пътуването на учениците до училищата в Сливен и невъзможността да използват винаги картите си за пътуване с намаление, издадени от Пътнически превози.

Други проблеми, които бяха споделени, са за възможността за довършване на изграден водоем в Кермен, за бъдещето на закрития социален дом в града, проблемите с отчуждаването на имоти във връзка с провален проект и др. Кметът пое ангажимент да се проучат възможностите за решаването на проблемите.


Снимки: