Новини

На основание чл. 26, ал. 3 т Закона за нормативните актове на интернет страницата на Общински съвет Сливен е публикуван Проект на Правилник за устройството и дейността на център за подкрепа за личностно развитие-Детски комплекс, гр. Сливен.

Проектът е публикуван на интернет страницата на Общински съвет Сливен на 11.11.2016 г.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Правилника.

Предложенията и становищата на заинтересованите лица се приемат в деловодството на Общински съвет Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, както и на електронната поща на Общински съвет Сливен - obsavet@sliven.bg.

в 30-дневен срок от датата на публикуването на проекта.

Проектът на Правилник може да видите тук: http://obs.sliven.bg/uploads/files/PST_PUDCPL_11112016.pdf


Снимки: