Новини

На основание чл. 26, ал. 3 т Закона за нормативните актове на интернет страницата на Общински съвет Сливен е публикуван Проект за създаване на Общинско предприятие „Градска мобилност” и приемане на Правилник за дейността му.

Проектът е публикуван на интернет страницата на Общински съвет Сливен на 15.11.2016 г.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Правилника.

Предложенията и становищата на заинтересованите лица се приемат в деловодството на Общински съвет Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, както и на електронната поща на Общински съвет Сливен - obsavet@sliven.bg в 30-дневен срок от датата на публикуване на проекта.

Проекта за Правилник може да видите тук:http://obs.sliven.bg/uploads/files/PST_SOPGMPD_15112016.pdf


Снимки: