Новини

Сесията започна с поздравления към новоизбраните президент и вицепрезидент на Република България Румен Радев и Илияна Йотова. Председателят на общинския съвет Димитър Митев пожела на новата президентска двойка да бъде обединител на нацията, защото в момента България се нуждае от стабилност и разум.

Кметът Стефан Радев също честити на Румен Радев и партиите, които застанаха зад него и го издигнаха за президент. Кметът на Сливен изрази надежда изборът да е за доброто за България. „Следващите месеци ще са трудни”, посочи Радев и отправи призив към общинските съветници да бъдат отговорни в работата си.

Общинският съвет прие днес две нови наредби и не гласуваха предложеното от общинския съветник Момчил Пантелеев допълнение към приетата през септември Наредба за местните данъци и такси.

Администрацията ще работи по два нови нормативни акта - „Наредба за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия” и „Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Сливен, свързани с разкопаване на общински терени”.

Общинският съвет отмени свое решение от 2014 година и откри процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот в XI-то СУ „Константин Константинов” за зъболекарски кабинет. Условието на търга е участниците в него да са дентални лекари с придобита специалност „Дентална медицина” и да имат сключен договор с НЗОК за „Дентална медицина”.

Прието бе да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004” върху недвижими имоти, частна общинска собственост в кв. „Стоян Заимов“ .

Общинският съвет на заседание днес разгледа общо 43 точки. Сред тях бяха изменение на бюджета на общината, продажба на общински имоти, прекратяване на съсобственост, съгласуване и одобряване на подробни устройствени планове, отпускане на финансови средства и други важни за гражданите въпроси.

Протоколите от заседанията на Общинския съвет ще бъдат поместени на електронната страница http://www.obs.sliven.bg/. и гражданите ще могат да се информират, както за взетите вече решения, така и за вота на всеки един от съветниците.