Новини

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество – лечебно заведение "Диагностично – консултативен център 1 – Сливен" ЕООД


Прикачени файлове:

Обява