Новини

Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен гласува Общинският съвет на свое заседание на 17 октомври 2017 година. Приети бяха промени в Наредбите за изменение и допълнение на размера на местните данъци и такси, за рекламната дейност на територията на община Сливен, както и за Синята зона.

С 23 гласа „за”, 8 „против” и 8 „въздържал се” Общинският съвет в Сливен намали данъка за жилищни сгради от 3.2 на 2.7 промила. „Общинските съветници приеха по-голямо намаление на данък сгради, отколкото предлагахме. Ще се наложи общината да оптимизира определени разходни политики”, посочи кметът на Сливен Стефан Радев. В залата той оттегли тази част от Наредбата, която регламентира гробищните такси и цени на услуги. Те ще се предложат за разглеждане на следващата сесия. Кметът изтъкна, че общината има много по-голям недостиг на средства за дейностите по сметосъбирането, отколкото са предложенията за увеличение на таксите за смет, но се съобразява с възможностите на хората и с това, че трябва по-плавно да се работи в тази посока. „Идеята ни е с намалението на данъка и увеличението на таксите да се получи сумарно намаление на плащането за данък сгради и такса смет”, заяви Радев.

Съветниците отхвърлиха предложението за ликвидация на „Център за кожно-венерически заболявания – Сливен” ЕООД. В мотивите за ликвидация са посочени загубите, които дружеството трупа всяка година, основно към МБАЛ „Д-р Иван Селимински”. Изпълнителният директор на МБАЛ е изразил писмено съгласие за разкриване на отделение по кожни и венерически болести към болницата.

Сесията днес гласува промяна на маршрутното разписание на съществуващата автобусна линия Сливен – Злати войвода, от общинската транспортна схема. Разреши на ДКЦ 1 да закупи медицинска апаратура, прие и други важни за гражданите въпроси.

Протоколите от заседанията на Общинския съвет ще бъдат поместени на електронната страница http://www.obs.sliven.bg/. и гражданите ще могат да се информират, както за взетите вече решения, така и за вота на всеки един от съветниците.


Снимки: