Новини

Заседание на Общински съвет-Сливен ще се проведе утре, 25 януари, от 9 часа в зала „Май“. Днес се проведе пресконференция, на която присъстваха председателят на Общинския съвет Димитър Митев и заместник- председателите Кирчо Димитров и Деян Дечев. Дневният ред на заседанието включва 39 точки. “Безспорно най-важната от тях е разглеждането на проекта за бюджет на Община Сливен за 2018г.“, коментира Димитър Митев. Дневният ред предвижда и приемане на Годишната програма за разпореждане с общинска собственост. Ще се обсъдят и промени в Наредбата за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на община Сливен. Включени са и предложения за продажба на общински имоти, учредяване право на строеж върху общински имоти, както и предложения, свързани с подробни устройствени планове.

„На това заседание няма да се обсъжда преобразуването на някои училища от общинската училищна схема.Това ще стане най-вероятно на 22 февруари, когато ще бъде следващото редовно заседание на Общински съвет-Сливен“, коментира Димитър Митев. Той допълни, че е имало възможност темата да се разглежда на сесията утре, но председателският съвет е взел решение въпросът да бъде разгледан през февруари. Това се прави, за да има достатъчно време за дискусии и срещи. “Нашата постоянна комисия по образование, наука, култура и вероизповедания ще проведе срещи с директорите на всички училища, а вчера взеха решение, освен с директорите, да се срещнат и с представители на родителите от училищата, които ще са най-засегнати от евентуалното преобразуване. Както казва и кметът, а и общинските съветници също може да го потвърдим, че това е една отворена тема. Тя може да бъде променяна всеки момент. До 22 февруари има много време. Надявам се да вземем най-доброто решение не за общинските съветници, не за кмета, не за директорите на училищата, а за децата“, каза още Димитър Митев.

Общинският съвет-Сливен утре ще гласува и отпускането на помощи на граждани на общината.


Снимки: