Новини

С 26 гласа „за“, 7 „против“ и 4 „въздържал се“ Общински съвет- Сливен прие днес бюджета на общината за 2018 г. Гласуването се проведе след дебати, по време на които се изказаха кметът Стефан Радев, председатели на постоянни комисии, председатели на групи в общинския съвет , както и общински съветници.

Общинският съвет прие и промяна в текстовете на наредбата за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на община Сливен. Промените са във връзка с необходимостта от синхронизация на наредбата с по-висши нормативни актове. На заседанието днес беше утвърден списък на общинските жилища по предназначение за 2018 г. Общият им брой е 570, от които 494 за настаняване на граждани с установени жилищни нужди, 54 са ведомствени и 22 са резервните.

Общинските съветници утвърдиха предложената от кмета Стефан Радев Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи за 2018 година.

Приеха се и предложения, свързани с подробни устройствени планове, продажба на общински имоти и учредяване право на строеж върху общински имоти.

Днес беше прието предложението 14 граждани на община Сливен да бъдат подпомогнати финансово.

Общинските съветници дадоха съгласие в Сливен да се провежда Национален летен детско-юношески театрален фестивал „Сцена под Сините камъни“. Фестивалът ще бъде под патронажа на Общински съвет- Сливен.


Снимки: