Новини

На 04.06.2019 г./вторник/ от 16.30 ч. в зала „Май” ще се проведе публично обсъждане на отчета за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2018 г.

Поканват се гражданите на Община Сливен, кметовете на кметства, кметските наместници, общинските съветници, представители на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена и други да вземат участие в публичното обсъждане.

ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - СЛИВЕН


Снимки:


Прикачени файлове:

Otchet_2018

Izm.

Prilojenia