Новини

Във връзка с концепцията за развитие на туризма в региона, днес се проведе дискусия в сградата на Общината. Тя беше свързана с намерението на Община Сливен да кандидатства в „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в община Сливен“ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.

В срещата участваха председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев, председателят на Постоянната комисия по европейска интеграция, международно сътрудничество и партньорски инициативи Мартин Славов, зам.-кметът Стоян Марков, общински съветници и представители на туристическия бизнес в Сливен.

Участниците бяха запознати детайлно с мерките и дейностите по проекта от консултантската фирма, помогнала за разработването на концепцията. Тя предвижда ремонт на лифта и реновирането на обекти с национално значение, както и инфраструктурата около тях. Това са къщите-музеи на Хаджи Димитър и Добри Чинтулов, на Сливенския бит, Първата текстилна фабрика, тракийската гробница край село Калояново и историческото място Кушбунар на Карандила.

„Смятам, че концепцията е много добра и ще допринесе за развитието на туризма в града. По този начин ще успеем да обновим изцяло не само посочените обекти от национално значение, но и достъпа до тях“, заяви зам.-кметът Стоян Марков. Той допълни, че се предвижда изготвянето и на дигитална карта, на която ще бъдат обозначени не само обновените обекти, но и всички възлови точки, свързани с туризма в града.

Също така се предвижда провеждане на успешна маркетинг и комуникационна кампания на интегрирания туристически продукт на Община Сливен – създаване на туристически-културен център в сградата на Общината, анализ на сайта infotourism.sliven.bg и неговия Фейсбук профил; подобряване на представянето на туризма в традиционните и онлайн медиите/порталите чрез анализи и обновяване на съдържанието; реклама и промоция; контакти с медиите, организиране на публикации; контакти с туроператорски компании от страната и чужбина; участие на общината в туристически изложения.

Стойността на проекта е до 9 млн. лв., от които Община Сливен ще се включи със заемни 3 млн. лв. от Фонда на фондовете.

По думите на председателя на местния парламент Димитър Митев, условията по заема са добри, със срок за погасяване над 15 години. Гратисният период е 3 години, а очакваната лихва е около 1,5 процента.

Срещата бе инициирана от Постоянната комисия по европейска интеграция, международно сътрудничество и партньорски инициативи към общинския съвет.

05.09.2019 г.


Снимки: