Новини

Уважаеми съграждани,

От мое и от името на Общински съвет-Сливен ви поздравявам по случай Съединението на Княжество България и Източна Румелия!

Съединението е едно от най-великите дела в нашата история, допринесли за гордостта да се чувстваме като единен народ. Днес ние трябва да отдадем почит на онези българи, които през 1885 година, с присъединяването на Източна Румелия към Княжество България, превръщат в реалност идеята и най-съкровено желание за териториална и държавна цялост на отечеството. Именно те проправят пътя на страната ни към национална независимост и равнопоставеност в минала и съвременна Европа. И днес имаме нужда от обща кауза – трябва ни обединение на воля, усилия, интелект, за да можем заедно да градим съвременна България в силна и обединена Европа. Вярвайки, че няма силна държава без отговорни хора и убеден в силата на единния глас, пожелавам на всички смелост в отстояването на българската идея по пътя на европейското развитие на нашата малка, но горда България!

Честит празник!

Димитър Митев

Председател на Общински съвет-Сливен


Снимки: