Новини

В Стара Загора днес се проведе Отчетно-изборно събрание на Регионалната асоциация на общините /РАО/ „Тракия“. Кметът на община Сливен Стефан Радев беше избран единодушно за председател на Управителния съвет на асоциацията. Сред делегатите на днешния форум беше и председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев.

В рамките на събранието беше представен отчетът на Управителния съвет за дейността на асоциацията през 2019 година. Делегатите гласуваха отчета за изпълнение на миналогодишния бюджет, приеха новия бюджет и работния план за дейността си през 2020 година.

Регионалната асоциация на общини “Тракия” е създадена през 1997 година. В нея членуват 26 общини. Асоцииран член на организацията е Съюзът на тракийските дружества в България. Община Сливен е член на РАО „Тракия“ близо 20 години.

Основните цели на асоциацията са свързани с обмен на добри практики по проекти в подкрепа на местното самоуправление и повишаване ефективността на общините в работата им и взаимодействието с гражданите.


Снимки: