Новини

Уважаеми учители, родители,

Мили ученици,

За мен е удоволствие лично от мое и от името на колегите ми от Общински съвет-Сливен да ви поздравя по случай новата учебна година. Нека за всички тя да бъде изпълнена с по-малко предизвикателства и повече възможности!

За първокласниците този ден е по-специален, защото училището за първи път пред тях разкрива своите врати. Пожелавам им да изучават с любознателност и старание необятния свят, който ще им се разкрие, да се радват на нови приятелства и много щастливи дни.

На учениците от прогимназиален и гимназиален етап пожелавам още много успехи и активно да участват в обучителния процес, който ще спомогне за бъдещото им развитие и реализация.

Използвам случая да изразя благодарност към всички учители, които показаха търпение и висок професионализъм през изминалата и трудна учебна година. Успяхте в предизвикателствата на съвремието да се адаптирате, да мобилизирате енергията си и все така да бъдете ключова фигура за възпитателните, образователните и ценностните процеси в живота и постиженията на вашите ученици!

На всички пожелавам здраве, благополучие, високи постижения и успехи!

На добър час!


Снимки: