Новини

Уважаеми съграждани,

В Деня на народните будители, който по традиция отбелязваме на 1 ноември, за мен е удоволствие да поздравя всички, които със своето слово, знания, опит и любов към духовното, продължават делото на великите ни предци - просветители още от древни времена. Днес е ден, в който отдаваме почит пред делото на всички, които с перо в ръка извоюваха българското просвещение, църковна независимост и запазиха българския национален дух.

Ние не живеем във времето на Паисий Хилендарски и неговата реликва „История славянобългарска“, Софроний Врачански, Добри Чинтулов, Иван Вазов, Христо Ботев, Васил Левски и много други, неизменна част от нашата история. Други ще се родят след тях, но нека ги помним, нека ги помнят и тези след нас!

За мен е удоволствие днес да поздравя и да изразя признателност към делото на всички учители, които разпространяват знанието и будят любовта ни към него, хората, които провокират нашата любознателност, креативност и стремежа ни да се развиваме. Безспорни са ролята и трудът и на хората на изкуството, поети, писатели, творците, които с труда си продължават да обогатяват нашите език и култура и ни карат да мечтаем. Във време на предизвикателства и непрекъснати промени, повече от всякога имаме нужда от тях!

Пожелавам на всички здраве, енергия, много късмет и вяра!

Честит празник!

Димитър Митев

Председател на Общински съвет-Сливен


Снимки: