Новини

Уважаеми съграждани,

Нека в Деня на народните будители, отдадем заслужена почит към хората на словото. Тези, които със знания, опит и любов към българския дух, са се посветили и продължават многовековното велико дело на предците ни-книжовници. Днес е ден, в който си спомняме за Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Добри Чинтулов, Иван Вазов, Христо Ботев, Васил Левски и много други, които отдадоха живота си в борбата за българско просвещение, църковна независимост и запазиха българския национален дух и идентичност.

Убеден съм, че и в днешното време, в което живеем има своите будители, хората, които вдъхновяват и правят всеки ден света по-добър. В това нелеко време и множество кризи, повече от всякога имаме нужда от тях! За младото поколение и, за да я има България!

Честит Ден на народните будители!

Димитър Митев

Председател на Общински съвет-Сливен


Снимки: