Новини

На редовното си заседание днес местният парламент в Сливен одобри предложението на кмета Стефан Радев Общината да подкрепи собствениците от сдруженията за енергийна ефективност по новата програма за саниране. Общинската помощ ще се изразява в покриването на 50% от разходите за енергийно обследване на блоковете, тоест за техническите им паспорти.

„Дизайнът на новата програма за саниране е различен от националната, която реализирахме преди две години, по две причини. Едната е, че енергийното обследване на жилищата, е за сметка на собствениците и втората – изключително кратките срокове за кандидатстване. За да стимулираме повече хора да бъдат активни и да катализираме този процес, решихме Общината да се намеси“, заяви кметът Стефан Радев. Той поясни, че мотивът е значителният ефект за общината, който би могъл да се постигне, ако тези средства се вложат в енергийно обследване на жилищата, които са част от градската среда. „Искаме повече жилищни блокове в Сливен да имат шанс да получат средства от тази програма. Да създадем конкурентни предимства на нашите сдружения и сме готови да инвестираме в това“, бе категоричен кметът Радев.

На днешната сесия с пълно мнозинство бе подкрепена издигнатата кандидатура на общинския съветник Соня Келеведжиева за зам.председател на местния парламент. Тя зае овакантеното място на доскорошния си предшественик Деян Дечев, който подаде оставка.

С 25 гласа „за“ подкрепа получи и актуализацията на общинския бюджет. По думите на кмета Радев тя касае средства, които ще бъдат насочени в изграждане на система за видеонаблюдение в част от кварталите „Сини камъни“ и „Българка“, реконструкция на няколко детски площадки в Сливен, основни ремонти на сгради – общинска собственост в няколко населени места, купуване на компютри за кметства, осигуряване на допълнителни средства за помощи на нуждаещи се граждани и др. Друга съществена причина, която сливенският градоначалник изтъкна е имуществена сделка, свързана със закупуване на два имота от страна на Общината, в които тя е съсобственик.

В хода на сесията бе гласувано предложението Общината да кандидатства с проект по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.”, свързан с осигуряването на услугата „Грижа в дома“ за лица с увреждания и възрастни хора. Финансовата помощ по проекта е на 100 процента безвъзмездна и възлиза на близо 2,5 млн.лева. Другото гласувано предложение бе свързано с осигуряването на допълнителни 238 хил.лева по проект „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване в община Сливен“. Днес бе решено още прекратяване дейността и ликвидация на Обредния комплекс, както и закриване на Звено „Домашен помощник“ към Домашния социален патронаж.

Сред одобрените точки попаднаха още изменение на план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2022 г. Размерът на план-сметката от близо 15,6 млн. лева остава същият, а част от средствата ще бъдат пренасочени по пера.

Общинските съветници подкрепиха отчета за изпълнение на решенията на местния парламент за първото полугодие на 2022 г. Одобрение получиха и точките за упълномощаване на представители на Общината, съответно, за участие в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Иван Селимински”-Сливен и в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ООД.

Видео от днешната сесия може да гледате на посочения линк: https://www.facebook.com/watch?v=868177664295204


Снимки: