Новини

Днес 12.01.2012 год. гражданите, посетили приемния ден на г-жа Соня Келеведжиева – председател на Oбщински съвет - Сливен, поставиха въпроси, свързани с ремонти на църкви, благоустрояване на населените места от общината.

Някои от тях търсеха решение на проблеми, свързани с устройство на територията. Направено бе предложение за възстановяване на археологическите разкопки в Сливенска община; развитие на културния туризъм; възстановяване на паметника на VІ Артилерийски полк; създаване на Музей на бойната слава.

Част от гражданите търсиха съдействие за осигуряване на работа на млади хора.


Снимки: