Новини

На 17.01.2012 год. председателят на Общински съвет Сливен бе на посещение в първото защитено жилище в България.

Г-жа Диана Цветкова – клиничен психолог, представи работата на „Защитеното жилище” и запозна Председателя на Общинския съвет с живота в него.

Обсъдени бяха въпроси, свързани с държавната политика за хората с увреждания; желанието на екипа за реорганизация на дейностите в двете защитени жилища на територията на Сливен; правото на образование като конституционно право на гражданите на Р България.

Споделени бяха битови проблеми от самите живеещи в „Защитеното жилище”, както и желанието им за почасова работа за усвояване на реални умения и преодоляване изолацията им в обществото.

Г-жа Соня Келеведжиева се ангажира с разглеждане и решаване на някои от проблемите на жените. Подкрепи ги в желанието им за образование и труд, поздрави ги за участието им в Коледния благотворителен спектакъл и изложбата базар.

Изрази подкрепата си за разнообразяване на самодейността и клубната им дейност.


Снимки: