Новини

Днес 30 януари 2012 година/понеделник/ г-жа Соня Келеведжиева проведе среща със секретарите на постоянните комисии при Общинския съвет.

Срещата беше работна по повод синхронизиране начина на водене на протоколи от заседанията на постоянните комисии, с цел по-добрата информираност за протичането на заседанията, бързото и лесно обслужване при изискване на справки и документи от граждани, както и за ползването им като архив на Общински съвет Сливен.


Снимки: