Новини

Днес 31.01.2012 год. заседаваха по утвърдения график ПК местно самоуправление и развитие на населените места, ПК за децата, младежта и спорта, ПК по европейска интеграция, международно сътрудничество и партньорски инициативи, ПК по нормативна уредба, законосъобразността актовете на ОбС, гражданските права и контрол на изпълнение на решенията на Общинския съвет и ПК по инвестиционна политика и устройство на територията.

В заседанието на ПК по европейска интеграция, международно сътрудничество и партньорски инициативи с председател на комисията Деян Дечев, участваха г-н Стоян Марков – директор на дирекция „Икономическо развитие и европейски програми” и кметовете на петнадесет населени места. Кметовете бяха информирани за европейските проекти, по които могат да кандидатстват чрез общината.

Г-жа Соня Келеведжиева се срещна с НПО работещи в областта на социалните дейности.


Снимки: