Новини

Днес, 07.02.2012 год., от 11 часа в зала 105 на община Сливен се проведе работна среща на Общински съвет Сливен с делегация от гр. Кут, Република Ирак.

Домакин на срещата бе г-жа Соня Келеведжиева – председател на Общинския съвет Сливен. Участие от наша страна взеха г-н Румен Андонов и г-н Иван Манчев – заместник кметове на община Сливен, г-н Димитър Сяров, г-н Иван Иванов, г-н Радостин Русев – зам. председатели на ОбС – Сливен и общинските съветници: доц. Андреев, д-р Ганка Василева, д-р Димитър Павлов, Мартин Славов, д-р Радко Кесов.

Ръководител на делегацията на Областния съвет на гр. Кут, Република Ирак, бе Хаджи Махмуд Талал – председател на Областния съвет. Гости на Сливен бяха и Мохамед Ридха – секретар, общинските съветници: Обаид, Мохамед, Абдулхамед, Язир, Жабер, Сархан, д-р Али и др.

Г-жа Келеведжиева приветства гостите от град Кут, разказа за Сливен, историята и традициите му, за природните забележителности на града под Сините камъни. Представи на гостите присъстващите на срещата представители на Общински съвет Сливен и община Сливен.

Г-н Талал благодари за топлото приветствие и представи придружаващите го дами и господа. Разказа за област Кут и институциите, които представляват. В изложението си постави акцент на сферите, в които би могло да се осъществява сътрудничеството между двата града.

Присъстващите се обединиха около решението между община Сливен и област Кут да се постави начало на партньорство и побратимяване в областта на инвестициите, строителството, здравеопазването и културата.

Достигнаха до извода, че следващата среща трябва да бъде на експертно равнище, за да се набележат конкретни стъпки, които трябва да се следват за осъществяване партньорството между двата града.


Снимки: