Новини

На 28.03.2012 год. г-жа Соня Келеведжиева се срещна с Управителния и Контролния съвет на Сдружението на кметовете на кметства и кметски наместници в община Сливен. Бяха разгледани проблеми, свързани с работата на сдружението. Кметовете споделиха, че в западния район на общината има проблеми с охраната на населените места. Има наложаща нужда от подобряването й.

Кметовете споделиха, че желаят да бъдат канени на заседания на постоянните комисии, когато в тях се разглеждат проблеми,свързани със съответните население места.

Уговориха се срещите да бъдат регулярни всеки месец.


Снимки: