Новини

Със свои решения № 136/29.03.2012 година и № 239/26.04.2012 година Общински съвет Сливен одобри проекти за договори за побратимяване и сътрудничество между град Сливен и град Мелитопол, Р Украйна и град Тараклия, Молдова.

На 29 юни 2012 година в град Тараклия, Молдова се сключи договор за побратимяване между град Сливен и град Тараклия, Молдова, а на 01 юли 2012 година между град Мелитопол и град Сливен се сключи договор за установяване на връзки за побратимяване между администрацията на град Сливен и ИК на Мелитополския градски съвет, Запорожка област, Украйна.

Виж прикачените файлове.


Прикачени файлове:

Договор за побратимяване

Договор за побратимяване