Проекти за нормативни актове - 2015 г.

Предложение от Стефан Радев - кмет на Община Сливен относно Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци
[ Дата на публикуване: 03 декември 2015 г., 14:59:50, размер на файла: 137.17kB ]

Предложение от Момчил Пантелеев - Председател на комисията на общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Сливен относно изменение и допълнение на Правилник за организацията и реда на работа на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Сливен
[ Дата на публикуване: 03 декември 2015 г., 16:01:08, размер на файла: 145.30kB ]

Предложение от Момчил Пантелеев - общински съветник относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2015 г., 16:22:30, размер на файла: 22.34kB ]
Правилник
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2015 г., 16:33:57, размер на файла: 229.17kB ]