Новини

Управителният съвет на общинския фонд „Култура”- Сливен обяви началото на есенната сесия за прием на проекти за финансиране, обвързани тематично със Сливен и сливенския край. Проекти ще се приемат от 5 юли до 5 септември в деловодството на община Сливен. Това съобщи общинската съветничка Соня Келеведжиева, председател на Фонда.

Общинският фонд „Култура” подпомага финансиране и съфинансиране на музикални произведения; документални филми; литературни произведения; художествени произведения в сферата на изкуствата; изследователски трудове, свързани с културно-историческото наследство на Сливен; творчески продукти на млади сливенски дарования и други.

Управителния съвет на фонда, състоящ се от общински съветници и представители на творчески организации, избрани на сесия на общинския съвет, на свои заседания одобрява, отлага, или отхвърля предложените проекти. Авторите на отхвърлените проекти нямат право за ново участие в настоящата година.

Отложените проекти от предходната сесия могат да поискат отново финансиране, без да подават документи в деловодството на общината. Соня Келеведжиева изтъкна, че често кандидатите пропускат да отбележат личния си принос във финансирането на проектите си. „Бъдещите кандидати трябва да четат внимателно правилата, целите и изискванията на фонда, за да подготвят качествено своите документи”, посочи тя.

Заложената сума за 2016 година е 62 256 лв. от бюджета на община Сливен. Разплатени са проекти от предната година. За първата сесия са отпуснати 13 300 лв., за втората сесия остават 31 482 лева, съобщи още Келеведжиева. „За първи път ОФК се попълва със средства, в размер на 10 процента от постъпленията по решение 254 на общинския съвет, т.е. отчисления от приходи на общинския пазар, посочи Милена Чолакова, председател на комисията по култура в общинския съвет и член на експертния съвет.

Общинският фонд „Култура” може да се допълва и с дарения от спомоществователи и радетели на културата на Сливен и сливенския край. Дарителите трябва да посочват, че средствата са за Фонда: IBAN: BG 73 FINV 9150 8416 2164 22 BIC код : FINVBGSF ПИБ АД. Код за вид плащане: 44 51 00 Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната.

Правилникът за работа на общинския фонд „Култура“, насоките за кандидатстване, както и пълния комплект документи, са достъпни на страницата на общинския съвет Сливен http://obs.sliven.bg/index.php?slug=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 . За подробна информация вносителите на проектите могат да направят справка в дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността” на община Сливен при техническия сътрудник на Фонда. Телефони за справка – 044/611-221; 0879599054


Снимки: