Новини

Общинският съвет ще проведе редовно заседание на 28 юли 2016 г., от 9 часа в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 40 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Очаква се в залата да се внесат още четири допълнителни точки. Това съобщи пред журналисти председателят на общинския съвет Димитър Митев. В пресконференцията, по повод предстоящото заседание, взе участие и заместник-председателят на съвета Кирчо Димитров /Реформаторски блок/.

Съветниците ще гласуват откриване на втора процедура за публичен търг за отдаване на зъболекарски кабинет в 11-то основно училище. Ще бъде избран представител в Областния съвет за бедствия и аварии. Сред допълнителните предложения са отпускане на финансова помощ за Художествената галерия „Димитър Добрович”, както и за традиционния събор на каракачаните. По искане на Изпълнителната агенция за борба с градушките съветниците ще предоставят безвъзмездно два имота за изграждане на полигони в селата Камен и Николаево.

На тази сесия общинските съветници ще дадат съгласие община Сливен да поиска 278 771,96 лв. от натрупаните отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, необходими за разплащане за предварително третиране на битовите отпадъци от системата за организирано сметоизвозване, тъй като общината си е изпълнила задълженията по този закон. Ще се гласува общината да кандидатства с проект за саниране на сградата на ЦДГ „Звездица“ в кв. „Даме Груев”.

„Ще поискаме държавата да предостави безвъзмездно имоти на Сливенските минерални бани и бившето зелено училище на Карандила. Трябва да има окрупняване на нашите имоти и да ги предоставяме на инвеститори, които имат намерение да развиват туризъм”, съобщи Димитър Митев. Според Кирчо Димитров, член на комисията по оперативен контрол, е необходимо тези предложения да се подкрепят, защото ще донесат финанси в общината.

По предложение на Димитър Митев на юлската сесия ще се направят промени в ръководствата на постоянните комисии. Митев ще внесе и отчет за работата на общинския съвет през второто тримесечие. Той припомни, че съветниците на предишната сесия възложиха на кмета Стефан Радев и общинската администрация да изготвят оздравителна финансова програма, която ще се дебатира в комисиите през август. Предвижда се общественото обсъждане на програмата да стане на 25 август. Общинският съвет трябва да одобри плана на сесията си на 31 август. След това общината може да поиска безлихвен заем от Министерството на финансите.

Дневният ред, предложенията за сесията, както и протоколите от заседанията на Общинския съвет са поместени на електронната страница http://obs.sliven.bg/


Снимки: