Новини

Редовно заседание на Общинския съвет ще се състои на 17 октомври 2017г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 26 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Предвиждат се и две допълнителни точки.

Това съобщи пред журналисти днес председателят на Общинския съвет Димитър Митев. В редовната пресконференция на ръководството на Общинския съвет взеха участие заместник-председателите Деян Дечев и Кирчо Димитров, както и д-р Димитър Павлов, председател на постоянната комисия по здравеопазване, социална и жилищна политика в Общинския съвет.

Димитър Митев представи пред журналистите накратко по-важните въпроси от дневния ред на заседанието. Предстои промяна в четири наредби – за рекламната дейност, за синята зона, за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен. Ще се дебатира прекратяване на дейността и ликвидация на „Център за кожно-венерически заболявания – Сливен” ЕООД и други.

И на тази сесия ще се разглеждат рутинни въпроси, свързани с разпореждането с общинско имущество, отпускането на финансови средства за културна и социална дейност и други.

През месец октомври ще се състоят 2 сесии – редовна на 17 октомври и тържествена сесия по повод празника на Сливен – на 25 октомври.

Нормативните документи, дневният ред, предложенията за сесията и протоколите от проведените заседания са поместени на електронната страница на Общинския съвет: http://obs.sliven.bg/.

16.10.2017 г.


Снимки: