Проекти за нормативни актове - 2018 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на Стефан Радев - Кмет на Община Сливен

 • Проект
  [ Дата на публикуване: 14 декември 2018 г., 15:56:12, размер на файла: 136.80kB ]
 • Мотиви
  [ Дата на публикуване: 14 декември 2018 г., 15:56:16, размер на файла: 115.85kB ]
 • Справка
  [ Дата на публикуване: 23 януари 2019 г., 14:23:19, размер на файла: 132.57kB ]

Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Стефан Радев - Кмет на Община Сливен

 • Проект
  [ Дата на публикуване: 14 декември 2018 г., 15:45:44, размер на файла: 248.80kB ]
 • Мотиви
  [ Дата на публикуване: 14 декември 2018 г., 15:45:47, размер на файла: 114.45kB ]
 • Справка
  [ Дата на публикуване: 23 януари 2019 г., 15:38:51, размер на файла: 166.04kB ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен на Стефан Радев - Кмет на Община Сливен

 • Проект
  [ Дата на публикуване: 07 декември 2018 г., 16:00:56, размер на файла: 127.90kB ]
 • Мотиви
  [ Дата на публикуване: 07 декември 2018 г., 16:01:00, размер на файла: 118.20kB ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на община Сливен на Стефан Радев - Кмет на Община Сливен

 • Проект
  [ Дата на публикуване: 04 декември 2018 г., 16:02:40, размер на файла: 169.63kB ]
 • Мотиви
  [ Дата на публикуване: 04 декември 2018 г., 16:02:44, размер на файла: 115.00kB ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на община Сливен на Стефан Радев - Кмет на Община Сливен.

 • Проект
  [ Дата на публикуване: 31 октомври 2018 г., 16:05:00, размер на файла: 628.63kB ]
 • Мотиви
  [ Дата на публикуване: 31 октомври 2018 г., 16:05:03, размер на файла: 127.76kB ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливен на Стефан Радев - Кмет на Община Сливен.

 • Проект
  [ Дата на публикуване: 08 октомври 2018 г., 15:17:26, размер на файла: 132.69kB ]
 • Мотиви
  [ Дата на публикуване: 08 октомври 2018 г., 15:17:30, размер на файла: 126.47kB ]

Проект на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен на Временна комисия, избрана с Решение № 1134/31.05.2018 год.

 • Проект
  [ Дата на публикуване: 14 септември 2018 г., 16:09:34, размер на файла: 219.72kB ]
 • Мотиви
  [ Дата на публикуване: 14 септември 2018 г., 16:09:37, размер на файла: 151.40kB ]
 • Справка
  [ Дата на публикуване: 14 септември 2018 г., 16:09:40, размер на файла: 177.48kB ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на община Сливен на Стефан Радев - Кмет на Община Сливен

 • Проект
  [ Дата на публикуване: 23 юли 2018 г., 14:12:42, размер на файла: 523.40kB ]
 • Мотиви
  [ Дата на публикуване: 23 юли 2018 г., 14:12:45, размер на файла: 121.27kB ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на община Сливен на Стефан Радев - Кмет на Община Сливен

 • Проект
  [ Дата на публикуване: 20 юли 2018 г., 16:11:16, размер на файла: 204.80kB ]
 • Мотиви
  [ Дата на публикуване: 20 юли 2018 г., 16:11:19, размер на файла: 91.89kB ]

Проект на Наредба за именуване, преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на община Сливен на Стефан Радев - Кмет на Община Сливен

 • Проект
  [ Дата на публикуване: 15 юни 2018 г., 15:23:40, размер на файла: 154.48kB ]
 • Мотиви
  [ Дата на публикуване: 15 юни 2018 г., 15:23:44, размер на файла: 102.47kB ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища на Стефан Радев - Кмет на Община Сливен

 • Проект
  [ Дата на публикуване: 07 юни 2018 г., 15:45:06, размер на файла: 149.12kB ]
 • Мотиви
  [ Дата на публикуване: 07 юни 2018 г., 15:45:10, размер на файла: 104.59kB ]

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие "Градска мобилност" към Община Сливен на Стефан Радев - Кмет на Община Сливен

 • Проект
  [ Дата на публикуване: 04 май 2018 г., 14:58:56, размер на файла: 181.72kB ]
 • Мотиви
  [ Дата на публикуване: 04 май 2018 г., 14:59:00, размер на файла: 92.13kB ]
 • Справка
  [ Дата на публикуване: 04 май 2018 г., 14:59:03, размер на файла: 160.33kB ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен на Стефан Радев - Кмет на Община Сливен

 • Проект
  [ Дата на публикуване: 26 април 2018 г., 16:30:59, размер на файла: 160.33kB ]
 • Приложение 2
  [ Дата на публикуване: 26 април 2018 г., 16:31:03, размер на файла: 10.71MB ]
 • Мотиви
  [ Дата на публикуване: 26 април 2018 г., 16:31:05, размер на файла: 68.57kB ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на община Сливен на Стефан Радев - Кмет на Община Сливен

 • Проект
  [ Дата на публикуване: 30 март 2018 г., 13:50:02, размер на файла: 117.11kB ]
 • Мотиви
  [ Дата на публикуване: 30 март 2018 г., 13:50:05, размер на файла: 115.85kB ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Сливен на Стефан Радев - Кмет на Община Сливен

 • Проект
  [ Дата на публикуване: 26 март 2018 г., 13:12:08, размер на файла: 179.00kB ]
 • Мотиви
  [ Дата на публикуване: 26 март 2018 г., 13:12:12, размер на файла: 132.34kB ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община на Галя Вучкова - общински съветник и Соня Келеведжиева - общински съветник

 • Проект
  [ Дата на публикуване: 21 март 2018 г., 11:33:20, размер на файла: 126.37kB ]
 • Мотиви
  [ Дата на публикуване: 21 март 2018 г., 11:33:25, размер на файла: 107.87kB ]
 • С писмо № 30-00-193(2)/15.02.2018 год. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен е оттеглен от вносителите. [ Дата на публикуване - 21 март 2018 г., 13:33:45 ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Община Сливен на Стефан Радев - Кмет на Община Сливен