Архив на мандат 2003-2007

Решения, взети на сесия на Общинския съвет на 25.10.2007 год. [ Размер на файла: 61.98kB ]

Решения, взети на сесия на Общинския съвет на 27.09.2007 год. [ Размер на файла: 337.64kB ]

Решения, взети на сесия на Общинския съвет на 26.07.2007 год. [ Размер на файла: 325.02kB ]

Решения, взети на сесия на Общинския съвет на 28.06.2007 год. [ Размер на файла: 322.84kB ]

Решения, взети на сесия на Общинския съвет на 31.05.2007 год. [ Размер на файла: 366.12kB ]

Решения, взети на сесия на Общинския съвет на 26.04.2007 год. [ Размер на файла: 305.69kB ]

Решения, взети на сесия на Общинския съвет на 13.04.2007 год. [ Размер на файла: 69.83kB ]

Решения, взети на сесия на Общинския съвет на 22.03.2007 год. [ Размер на файла: 316.40kB ]

Решения, взети на сесия на Общинския съвет на 22.02.2007 год. [ Размер на файла: 248.51kB ]

Решения, взети на сесия на Общинския съвет на 25.01.2007 год. [ Размер на файла: 430.62kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 21.12.2006 год. [ Размер на файла: 275.21kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 30.11.2006 год. [ Размер на файла: 1.00MB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 25.10.2006 год. [ Размер на файла: 71.24kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 19.10.2006 год. [ Размер на файла: 282.85kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 28.09.2006 год. [ Размер на файла: 325.13kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 27.07.2006 год. [ Размер на файла: 284.46kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 29.06.2006 год. [ Размер на файла: 442.25kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 25.05.2006 год. [ Размер на файла: 357.79kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 27.04.2006 год. [ Размер на файла: 304.26kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 30.03.2006 год. [ Размер на файла: 334.91kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 23.02.2006 год. [ Размер на файла: 320.84kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 26.01.2006 год. [ Размер на файла: 321.33kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 22.12.2005 год. [ Размер на файла: 227.05kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 24.11.2005 год. [ Размер на файла: 343.44kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 27.10.2005 год. [ Размер на файла: 258.46kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 29.09.2005 год. [ Размер на файла: 327.34kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 28.07.2005 год. [ Размер на файла: 419.88kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 30.06.2005 год. [ Размер на файла: 462.37kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 26.05.2005 год. [ Размер на файла: 355.94kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 28.04.2005 год. [ Размер на файла: 264.76kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 31.03.2005 год. [ Размер на файла: 404.61kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 24.02.2005 год. [ Размер на файла: 148.42kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 17.02.2005 год. [ Размер на файла: 237.48kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 27.01.2005 год. [ Размер на файла: 176.84kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 23.12.2004 год. [ Размер на файла: 248.14kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 25.11.2004 год. [ Размер на файла: 199.45kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 28.10.2004 год. [ Размер на файла: 137.50kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 25.10.2004 год. [ Размер на файла: 61.88kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 14.10.2004 год. [ Размер на файла: 125.30kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 30.09.2004 год. [ Размер на файла: 268.15kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 29.07.2004 год. [ Размер на файла: 556.22kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 24.06.2004 год. [ Размер на файла: 329.66kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 27.05.2004 год. [ Размер на файла: 221.13kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 13.05.2004 год. [ Размер на файла: 135.37kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 29.04.2004 год. [ Размер на файла: 323.73kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 25.03.2004 год. [ Размер на файла: 175.51kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 16.03.2004 год. [ Размер на файла: 123.38kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 26.02.2004 год. [ Размер на файла: 226.48kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 29.01.2004 год. [ Размер на файла: 282.72kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 29.12.2003 год. [ Размер на файла: 104.10kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 18.12.2003 год. [ Размер на файла: 118.44kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 27.11.2003 год. [ Размер на файла: 102.77kB ]

Решения, взети на сесията на Общинския съвет на 10.11.2003 год. [ Размер на файла: 63.92kB ]