Списък и документи на допуснатите до събеседване кандидати за съдебни заседатели

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели при Окръжен и Районен съд - Сливен, избрана с Решение № 1572 от 30.05.2019 г. на Общински съвет Сливен публикува СПИСЪК И ДОКУМЕНТИ на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

 1. Вх. №30-00-628/07.06.2019 г.
 2. Вх. № 30-00-734/28.06.2019 г.
 3. Вх. № 30-00-916/01.08.2019 г.
 4. Вх. № 30-00-902/31.07.2019 г.
 5. Вх. № 30-00-903/31.07.2019 г.
 6. Вх. № 30-00-915/01.08.2019 г.
 7. Вх. № 30-00-782/03.07.2019 г.
 8. Вх. № 30-00-741/28.06.2019 г.
 9. Вх. № 30-00-932/02.08.2019 г.
 10. Вх. № 30-00-925/02.08.2019 г.
 11. Вх. № 30-00-928/02.08.2019 г.
 12. Вх. № 30-00-790/03.07.2019 г.
 13. Вх. № 30-00-930/02.08.2019 г.
 14. Вх. № 30-00-912/01.08.2019 г.
 15. Вх. № 30-00-883/26.07.2019 г.
 16. Вх. № 30-00-727/27.06.2019 г.
 17. Вх. № 30-00-786/03.07.2019 г.
 18. Вх. № 30-00-874/24.07.2019 г.
 19. Вх. № 30-00-908/01.08.2019 г.
 20. Вх. № 30-00-710/25.06.2019 г.
 21. Вх. № 30-00-641/10.06.2019 г.
  Вх. № 30-00-642/10.06.2019 г.
 22. Вх. № 30-00-920/02.08.2019 г.
 23. Вх. № 30-00-750/01.07.2019 г.
 24. Вх. № 30-00-719/26.06.2019 г.
 25. Вх. № 30-00-901/31.07.2019 г.
 26. Вх. № 30-00-737/28.06.2019 г.
 27. Вх. № 30-00-793/03.07.2019 г.
 28. Вх. № 30-00-731/28.06.2019 г.
 29. Вх. № 30-00-768/02.07.2019 г.
 30. Вх. № 30-00-904/31.07.2019 г.
 31. Вх. № 30-00-905/01.08.2019 г.
 32. Вх. № 30-00-729/27.06.2019 г.
 33. Вх. № 30-00-702/24.06.2019 г.
 34. Вх. № 30-00-919/01.08.2019 г.
 35. Вх. № 30-00-909/01.08.2019 г.
 36. Вх. № 30-00-736/28.06.2019 г.
 37. Вх. № 30-00-728/27.06.2019 г.
 38. Вх. № 30-00-879/25.07.2019 г.
 39. Вх. № 30-00-913/01.08.2019 г.
 40. Вх. № 30-00-777/02.07.2019 г.
 41. Вх. № 30-00-918/01.08.2019 г.
 42. Вх. № 30-00-873/24.07.2019 г.
 43. Вх. № 30-00-658/13.06.2019 г.
 44. Вх. № 30-00-789/03.07.2019 г.
 45. Вх. № 30-00-779/03.07.2019 г.
 46. Вх. № 30-00-924/02.08.2019 г.
 47. Вх. № 30-00-715/26.06.2019 г.
 48. Вх. № 30-00-764/02.07.2019 г.
 49. Вх. № 30-00-695/21.06.2019 г.
 50. Вх. № 30-00-677/19.06.2019 г.
 51. Вх. № 30-00-931/02.08.2019 г.
 52. Вх. № 30-00-889/30.07.2019 г.
 53. Вх. № 30-00-933/02.08.2019 г.
 54. Вх. № 30-00-767/02.07.2019 г.
 55. Вх. № 30-00-700/24.06.2019 г.
 56. Вх. № 30-00-917/01.08.2019 г.
 57. Вх. № 30-00-646/11.06.2019 г.
 58. Вх. № 30-00-900/31.07.2019 г.
 59. Вх. № 30-00-934/02.08.2019 г.
 60. Вх. № 30-00-785/03.07.2019 г.
 61. Вх. № 30-00-748/01.07.2019 г.
 62. Вх. № 30-00-783/03.07.2019 г.
 63. Вх. № 30-00-839/16.07.2019 г.
 64. Вх. № 30-00-796/03.07.2019 г.
 65. Вх. № 30-00-762/02.07.2019 г.
 66. Вх. № 30-00-792/03.07.2019 г.
 67. Вх. № 30-00-647/11.06.2019 г.
 68. Вх. № 30-00-929/02.08.2019 г.
 69. Вх. № 30-00-745/01.07.2019 г.
 70. Вх. № 30-00-781/03.07.2019 г.
 71. Вх. № 30-00-799/03.07.2019 г.
 72. Вх. № 30-00-926/02.08.2019 г.
 73. Вх. № 30-00-720/26.06.2019 г.
 74. Вх. № 30-00-780/03.07.2019 г.
 75. Вх. № 30-00-906/01.08.2019 г.
 76. Вх. № 30-00-657/13.06.2019 г.
 77. Вх. № 30-00-749/02.07.2019 г.
 78. Вх. № 30-00-857/19.07.2019 г.
 79. Вх. № 30-00-794/03.07.2019 г.
 80. Вх. № 30-00-772/02.07.2019 г.
 81. Вх. № 30-00-758/02.07.2019 г.
 82. Вх. № 30-00-749/01.07.2019 г.
 83. Вх. № 30-00-746/01.07.2019 г.
  Вх. № 30-00-895/30.07.2019 г.
 84. Вх. № 30-00-816/09.07.2019 г.
 85. Вх. № 30-00-798/03.07.2019 г.
 86. Вх. № 30-00-663/17.06.2019 г.
 87. Вх. № 30-00-711/25.06.2019 г.
 88. Вх. № 30-00-885/29.07.2019 г.
 89. Вх. № 30-00-884/26.07.2019 г.
 90. Вх. № 30-00-856/19.07.2019 г.
 91. Вх. № 30-00-760/02.07.2019 г.
 92. Вх. № 30-00-771/02.07.2019 г.
 93. Вх. № 30-00-872/24.07.2019 г.
 94. Вх. № 30-00-770/02.07.2019 г.
 95. Вх. № 30-00-886/30.07.2019 г.
 96. Вх. № 30-00-766/02.07.2019 г.
 97. Вх. № 30-00-914/01.08.2019 г.
 98. Вх. № 30-00-927/02.08.2019 г.
 99. Вх. № 30-00-747/01.07.2019 г.
 100. Вх. № 30-00-797/03.07.2019 г.
 101. Вх. № 30-00-659/14.06.2019 г.
 102. Вх. № 30-00-733/28.06.2019 г.
 103. Вх. № 30-00-795/03.07.2019 г.
 104. Вх. № 30-00-681/20.06.2019 г.

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои в сградата на Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, зала № 101 при следния ред:

 • 29.08.2019 г., 13:00 ч. – кандидатите от № 1 до № 26 включително от списъка по-горе
 • 30.08.2019 г., 10:00 – кандидатите от № 27 до № 52 включително от списъка по-горе
 • 02.09.2019 г., от 10:00 ч. – кандидатите от № 53 до № 78 включително от списъка по-горе
 • 09.09.2019 г., от 10:00 ч. – кандидатите от № 79 до № 104 от списъка по-горе

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет Сливен становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Борислав Павлов,

Председател на ВрК за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели