Архив мандат 2011-2015

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 23.10.2015 год.
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2015 г., 11:44:28, размер на файла: 171.55kB ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 24.09.2015 год.
[ Дата на публикуване: 30 септември 2015 г., 13:13:51, размер на файла: 270.69kB ]
Приложения към Решение № 1960
Пасища актуални [ Размер на файла: 560.50kB ]
Ливади Приложение 1.1 [ Размер на файла: 289.00kB ]
Приложения към Решение № 1963
ИГТ - Междинен доклад Етап 2 [ Размер на файла: 10.66MB ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 27.08.2015 год.
[ Дата на публикуване: 03 септември 2015 г., 13:15:32, размер на файла: 2.67MB ]
Приложения към Решение № 1913
Приложение № 1 [ Размер на файла: 549.50kB ]
Приложение № 1.1 [ Размер на файла: 285.50kB ]
Приложение № 2 [ Размер на файла: 92.00kB ]
Годишен план за паша [ Размер на файла: 215.50kB ]

Взети решения на ОбС на сесията на Общинския съвет на 23.07.2015 год.
[ Дата на публикуване: 30 юли 2015 г., 13:19:34, размер на файла: 727.55kB ]
Приложение към Решение № 1874
Взети решения на ОбС на сесията на Общинския съвет на 23.07.2015 год. [ Размер на файла: 727.55kB ]

Взето решение на ОбС на извънредната сесия на Общинския съвет на 25.06.2015 год.
[ Дата на публикуване: 02 юни 2015 г., 13:21:02, размер на файла: 169.43kB ]

Взети решения на ОбС на сесията на Общинския съвет на 25.06.2015 год.
[ Дата на публикуване: 02 юни 2015 г., 13:31:19, размер на файла: 642.22kB ]

Взето решение на ОбС на сесията на Общинския съвет на 11.06.2015 год.
[ Дата на публикуване: 18 юни 2015 г., 13:32:13, размер на файла: 174.19kB ]

Взети решения на ОбС на сесията на Общинския съвет на 28.05.2015 год.
[ Дата на публикуване: 04 юни 2015 г., 13:32:59, размер на файла: 1.99MB ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 23.04.2015 год.
[ Дата на публикуване: 30 април 2015 г., 13:34:04, размер на файла: 728.55kB ]
Приложение към Решение № 1732
Бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. в частта за местните дейности на Община Сливен [ Размер на файла: 21.51MB ]

Взети решения на ОбС на заседание на 26.03.2015 год.
[ Дата на публикуване: 02 април 2015 г., 13:35:40, размер на файла: 1.14MB ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 12.02.2015 год.
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2015 г., 13:40:43, размер на файла: 358.14kB ]
Приложения към Решение № 1642
Приложение 1 [ Размер на файла: 3.49MB ]
Приложение 2 [ Размер на файла: 86.90kB ]
Приложение 2a [ Размер на файла: 78.72kB ]
Приложение 3 [ Размер на файла: 1.05MB ]
Приложение 3a [ Размер на файла: 317.85kB ]
Приложение 4 [ Размер на файла: 46.80kB ]
Приложение 5 [ Размер на файла: 192.00kB ]
Приложение 6 [ Размер на файла: 47.25kB ]
Приложение 7 [ Размер на файла: 1.00MB ]
Приложение 8 [ Размер на файла: 0.96MB ]
Приложение 9 [ Размер на файла: 33.31kB ]
Приложение 10 [ Размер на файла: 134.62kB ]
Приложение 11 [ Размер на файла: 209.65kB ]
Приложение 12 [ Размер на файла: 119.58kB ]
Приложение 13 [ Размер на файла: 1.79MB ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 29.01.2015 год.
[ Дата на публикуване: 05 февруари 2015 г., 14:48:49, размер на файла: 372.72kB ]
Приложение към Решение № 1602
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 год. [ Размер на файла: 696.22kB ]
Приложения към Решение № 1604
Общинска статегия за развитие на социалните услуги 2011-2016 год. [ Размер на файла: 1.14MB ]
Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011- 2016) в община Сливен за 2015 г. [ Размер на файла: 141.92kB ]
Приложение към Решение № 1605
План за младежта на Община Сливен за 2015 год. [ Размер на файла: 385.03kB ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 16.12.2014 год.
[ Дата на публикуване: 23 декември 2014 г., 14:52:58, размер на файла: 2.93MB ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 27.11.2014 год.
[ Дата на публикуване: 04 декември 2014 г., 14:53:42, размер на файла: 1.11MB ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 07.11.2014 год.
[ Дата на публикуване: 12 ноември 2014 г., 14:54:32, размер на файла: 246.38kB ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 30.10.2014 год.
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2014 г., 14:55:33, размер на файла: 2.65MB ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 25.09.2014 год.
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2014 г., 14:56:19, размер на файла: 1.23MB ]

Взето решение на сесията на Общинския съвет на 09.09.2014 год.
[ Дата на публикуване: 11 септември 2014 г., 14:58:04, размер на файла: 168.78kB ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 27.08.2014 год.
[ Дата на публикуване: 03 септември 2014 г., 14:58:51, размер на файла: 698.05kB ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 24.07.2014 год.
[ Дата на публикуване: 25 юли 2014 г., 14:59:55, размер на файла: 2.37MB ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 17.07.2014 год.
[ Дата на публикуване: 18 юли 2014 г., 15:00:49, размер на файла: 267.70kB ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 10.07.2014 год.
[ Дата на публикуване: 17 юли 2014 г., 15:01:36, размер на файла: 287.92kB ]
Приложения към Решение № 1390
Дейност 1 към Реш.№1390. [ Размер на файла: 23.81MB ]
Дейност 2 към Реш.№1390. [ Размер на файла: 83.28MB ]
Дейност 3 към Реш.№1390. [ Размер на файла: 24.71MB ]
Дейност 4 към Реш.№1390. [ Размер на файла: 59.55MB ]
Дейност 5 към Реш.№1390. [ Размер на файла: 31.72MB ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 26.06.2014 год.
[ Дата на публикуване: 03 юли 2014 г., 15:11:31, размер на файла: 387.42kB ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 29.05.2014 год.
[ Дата на публикуване: 05 юни 2014 г., 15:34:18, размер на файла: 327.90kB ]

приложение към Реш. № 1290 от 29.05.2014 год. [ Размер на файла: 2.08MB ]

Взето решение на сесията на общинския съвет на 16.05.2014 год.
[ Дата на публикуване: 23 май 2014 г., 15:35:48, размер на файла: 171.07kB ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 24.04.2014 год.
[ Дата на публикуване: 30 април 2014 г., 15:36:31, размер на файла: 1.97MB ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 27.03.2014 год.
[ Дата на публикуване: 03 април 2014 г., 15:37:53, размер на файла: 524.28kB ]

Взети решения на сесията на Общинския съвет на 27.02.2014 год.
[ Дата на публикуване: 06 март 2014 г., 15:38:35, размер на файла: 824.32kB ]

Взето решение на сесия на общинския съвет на 13.02.2014 год.
[ Дата на публикуване: 20 февруари 2014 г., 15:39:17, размер на файла: 25.87MB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 30.01.2014 год.
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2014 г., 15:40:05, размер на файла: 1.43MB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 19.12.2013 год.
[ Дата на публикуване: 27 декември 2013 г., 15:46:44, размер на файла: 2.54MB ]

Взето решение на сесията на общинския съвет на 16.12.2013 год.
[ Дата на публикуване: 21 декември 2013 г., 15:47:29, размер на файла: 164.81kB ]

Взето решение на сесията на общинския съвет на 12.12.2013 год.
[ Дата на публикуване: 19 декември 2013 г., 09:46:47, размер на файла: 186.49kB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 28.11.2013 год.
[ Дата на публикуване: 05 декември 2013 г., 09:47:26, размер на файла: 914.93kB ]

Взето решение на сесията на Общинския съвет на 06.11.2013 год.
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2013 г., 09:48:07, размер на файла: 174.52kB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 25.10.2013 год.
[ Дата на публикуване: 01 ноември 2013 г., 09:48:50, размер на файла: 171.94kB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 17.10.2013 год.
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2013 г., 09:49:31, размер на файла: 4.20MB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 26.09.2013 год.
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2013 г., 09:50:10, размер на файла: 1.18MB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 31.07.2013 год.
[ Дата на публикуване: 07 август 2013 г., 09:50:57, размер на файла: 1.03MB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 27.06.2013 год.
[ Дата на публикуване: 03 юли 2013 г., 09:52:53, размер на файла: 398.95kB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 13.06.2013 год.
[ Дата на публикуване: 19 юни 2013 г., 09:53:36, размер на файла: 410.03kB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 30.05.2013 год.
[ Дата на публикуване: 06 юни 2013 г., 09:54:23, размер на файла: 711.30kB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 04.04.2013 год.
[ Дата на публикуване: 11 април 2013 г., 09:55:07, размер на файла: 156.85kB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 28.03.2013 год.
[ Дата на публикуване: 04 април 2013 г., 09:56:34, размер на файла: 1.06MB ]

Взети решения на извънредната сесия на общинския съвет на 20 март 2013 год.
[ Дата на публикуване: 27 март 2013 г., 09:57:16, размер на файла: 200.81kB ]

Взети решения на извънредната сесия на общинския съвет на 27 февруари 2013 год.
[ Дата на публикуване: 06 март 2013 г., 09:57:58, размер на файла: 219.96kB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 27 февруари 2013 год.
[ Дата на публикуване: 06 март 2013 г., 09:58:48, размер на файла: 1.51MB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 11 февруари 2013 год.
[ Дата на публикуване: 12 февруари 2013 г., 09:59:32, размер на файла: 246.47kB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 30 януари 2013 год.
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2013 г., 10:00:17, размер на файла: 1.07MB ]

Взети решения на извънредна сесия на общинския съвет на 14 декември 2012 год.
[ Дата на публикуване: 21 декември 2012 г., 10:01:00, размер на файла: 167.65kB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 14 декември 2012 год.
[ Дата на публикуване: 21 декември 2012 г., 10:01:48, размер на файла: 617.27kB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 28 ноември 2012 год.
[ Дата на публикуване: 05 декември 2012 г., 10:02:35, размер на файла: 591.05kB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 25 октомври 2012 год.
[ Дата на публикуване: 01 ноември 2012 г., 10:03:19, размер на файла: 176.79kB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 18 октомври 2012 год.
[ Дата на публикуване: 25 октомври 2012 г., 10:04:00, размер на файла: 586.43kB ]

Взети решения на извънредна сесия на общинския съвет на 18 октомври 2012 год.
[ Дата на публикуване: 25 октомври 2012 г., 10:05:11, размер на файла: 173.48kB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 27 септември 2012 година
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2012 г., 10:05:49, размер на файла: 617.16kB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 26 юли 2012 година
[ Дата на публикуване: 02 август 2012 г., 10:06:32, размер на файла: 298.66kB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 28 юни 2012 година
[ Дата на публикуване: 05 юли 2012 г., 10:07:12, размер на файла: 1.04MB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 31 май 2012 година
[ Дата на публикуване: 07 юни 2012 г., 10:07:53, размер на файла: 254.20kB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 26 април 2012 година
[ Дата на публикуване: 03 май 2012 г., 10:08:40, размер на файла: 848.88kB ]

Допълнение към Решение № 197
[ Дата на публикуване: 03 май 2012 г., 10:09:22, размер на файла: 114.70kB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 29 март 2012 година
[ Дата на публикуване: 05 април 2012 г., 10:10:44, размер на файла: 574.17kB ]

Допълнение към Решение № 145
[ Дата на публикуване: 05 април 2012 г., 10:11:27, размер на файла: 347.52kB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 20 февруари 2012 година
[ Дата на публикуване: 27 февруари 2012 г., 10:12:16, размер на файла: 231.61kB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 26 януари 2012 година
[ Дата на публикуване: 02 февруари 2012 г., 10:13:04, размер на файла: 330.76kB ]

Стратегия за управление на общинската собственост в Община Сливен 2011 - 2015 година
[ Дата на публикуване: 02 февруари 2012 г., 10:13:38, размер на файла: 466.00kB ]

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2012 г.
[ Дата на публикуване: 02 февруари 2012 г., 10:14:28, размер на файла: 6.74MB ]

Списък на общинските жилища по предназначение за 2012 година
[ Дата на публикуване: 02 февруари 2012 г., 10:15:08, размер на файла: 88.50kB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 23 декември 2011 година
[ Дата на публикуване: 30 декември 2011 г., 10:15:47, размер на файла: 1.55MB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 06 декември 2011 година
[ Дата на публикуване: 13 декември 2011 г., 10:16:28, размер на файла: 61.00kB ]

Взети решения на сесията на общинския съвет на 08 ноември 2011 година
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2011 г., 10:17:06, размер на файла: 49.00kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС на 23.10.2015 год.
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2015 г., 10:20:57, размер на файла: 113.82kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС на 24.09.2015 год.
[ Дата на публикуване: 16 септември 2015 г., 10:21:55, размер на файла: 966.03kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС на 27.08.2015 год.
[ Дата на публикуване: 19 август 2015 г., 10:22:48, размер на файла: 1.39MB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС на 23.07.2015 год.
[ Дата на публикуване: 15 юли 2015 г., 10:23:39, размер на файла: 1.32MB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС на 25.06.2015 год.
[ Дата на публикуване: 17 юни 2015 г., 10:24:25, размер на файла: 951.18kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС на 11.06.2015 год.
[ Дата на публикуване: 09 юни 2015 г., 10:25:10, размер на файла: 112.73kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС на 28.05.2015 год.
[ Дата на публикуване: 20 май 2015 г., 10:26:06, размер на файла: 1.24MB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС на 23.04.2015 год.
[ Дата на публикуване: 15 април 2015 г., 10:37:18, размер на файла: 540.78kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС на 26.03.2015 год.
[ Дата на публикуване: 18 март 2015 г., 10:38:00, размер на файла: 295.68kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС на 19.03.2015 год.
Искане
[ Дата на публикуване: 12 март 2015 г., 10:39:47, размер на файла: 510.63kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС на 12.02.2015 год.
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2015 г., 10:40:40, размер на файла: 651.23kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС на 29.01.2015 год.
[ Дата на публикуване: 21 януари 2015 г., 10:41:25, размер на файла: 1.40MB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС на 16.12.2014 год.
[ Дата на публикуване: 08 декември 2014 г., 10:42:47, размер на файла: 1.74MB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС на 27.11.2014 год.
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2014 г., 10:44:05, размер на файла: 1.35MB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС на 07.11.2014 год.
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2014 г., 10:44:54, размер на файла: 215.33kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на 30.10.2014 год.
[ Дата на публикуване: 22 октомври 2014 г., 10:45:35, размер на файла: 0.97MB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на 24.10.2014 год.
[ Дата на публикуване: 14 октомври 2014 г., 10:46:32, размер на файла: 197.81kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на 25.09.2014 год.
[ Дата на публикуване: 17 септември 2014 г., 10:47:17, размер на файла: 917.26kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на 09.09.2014 год.
[ Дата на публикуване: 05 септември 2014 г., 10:48:04, размер на файла: 214.37kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на 27.08.2014 год.
[ Дата на публикуване: 19 август 2014 г., 10:48:52, размер на файла: 1.50MB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на 24.07.2014 год.
[ Дата на публикуване: 23 юли 2014 г., 10:49:51, размер на файла: 189.92kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на 17.07.2014 год.
[ Дата на публикуване: 16 юли 2014 г., 10:50:35, размер на файла: 181.20kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на 10.07.2014 год.
[ Дата на публикуване: 02 юли 2014 г., 10:51:21, размер на файла: 479.26kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС на 26.06.2014 год.
[ Дата на публикуване: 18 юни 2014 г., 10:52:12, размер на файла: 1.26MB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС на 29.05.2014 год.
[ Дата на публикуване: 21 май 2014 г., 10:52:54, размер на файла: 915.29kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС на 16.05.2014 год.
[ Дата на публикуване: 14 май 2014 г., 10:53:40, размер на файла: 191.32kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС на 24.04.2014 год.
[ Дата на публикуване: 16 април 2014 г., 10:54:22, размер на файла: 1.40MB ]

Дневен ред на престоящата сесия на ОбС на 27.03.2014 год.
[ Дата на публикуване: 19 март 2014г., 10:55:44, размер на файла: 1.37MB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС на 27.02.2014 год.
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2014 г., 10:56:26, размер на файла: 1.09MB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС на 13.02.2014 год.
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2014 г., 10:57:17, размер на файла: 177.80kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС на 30.01.2014 год.
[ Дата на публикуване: 22 януари 2014 г., 10:57:59, размер на файла: 1.21MB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС на 16.12.2013 год.
[ Дата на публикуване: 14 декември 2013 г., 10:58:56, размер на файла: 17.46kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС на 19.12.2013 год.
[ Дата на публикуване: 11 декември 2013 г., 10:59:49, размер на файла: 127.91kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС на 12.12.2013 год.
[ Дата на публикуване: 11 декември 2013 г., 11:00:38, размер на файла: 26.69kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС на 28.11.2013 год.
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2013 г., 11:01:35, размер на файла: 1.65MB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС на 06 ноември 2013 год.
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2013 г., 15:04:13, размер на файла: 196.30kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС на 25 октомври 2013 год.
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2013 г., 15:05:01, размер на файла: 187.03kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС Сливен на 17 октомври 2013 год.
[ Дата на публикуване: 09 октомври 2013 г., 15:05:51, размер на файла: 855.53kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС Сливен на 26 септември 2013 год.
[ Дата на публикуване: 18 септември 2013 г., 15:06:40, размер на файла: 187.97kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС Сливен на 31 юли 2013 год.
[ Дата на публикуване: 23 юли 2013 г., 15:07:29, размер на файла: 246.75kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС Сливен на 27 юни 2013 год.
[ Дата на публикуване: 19 юни 2013 г., 15:08:14, размер на файла: 149.26kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС Сливен на 13 юни 2013 год.
[ Дата на публикуване: 05 юни 2013 г., 15:09:00, размер на файла: 156.28kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС Сливен на 30 май 2013 год.
[ Дата на публикуване: 22 май 2013 г., 15:10:14, размер на файла: 353.22kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на ОбС Сливен на 04 април 2013 год.
[ Дата на публикуване: 27 март 2013 г., 15:11:24, размер на файла: 33.92kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 28 март 2013 год.
[ Дата на публикуване: 20 март 2013 г., 16:04:55, размер на файла: 248.20kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 20 март 2013 год.
[ Дата на публикуване: 19 март 2013 г., 16:05:53, размер на файла: 29.75kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 27 февруари 2013 год.
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2013 г., 16:06:43, размер на файла: 303.73kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 11 февруари 2013 год.
[ Дата на публикуване: 08 февруари 2013 г., 16:07:33, размер на файла: 39.73kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 30 януари 2013 год.
[ Дата на публикуване: 22 януари 2013 г., 16:08:19, размер на файла: 182.35kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 14 декември 2012 год.
[ Дата на публикуване: 06 декември 2012 г., 16:09:11, размер на файла: 148.42kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 28 ноември 2012 год.
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2012 г., 16:10:23, размер на файла: 187.27kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 25 октомври 2012 год.
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2012 г., 16:11:27, размер на файла: 206.31kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 18 октомври 2012 год.
[ Дата на публикуване: 10 октомври 2012 г., 16:12:18, размер на файла: 202.61kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на общинския съвет на 27 септември 2012 година
[ Дата на публикуване: 19 септември 2012 г., 16:13:08, размер на файла: 213.42kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на общинския съвет на 24 август 2012 година
[ Дата на публикуване: 17 август 2012 г., 16:14:05, размер на файла: 188.08kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на общинския съвет на 26 юли 2012 година
[ Дата на публикуване: 18 юли 2012 г., 16:14:54, размер на файла: 195.74kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на общинския съвет на 28 юни 2012 година
[ Дата на публикуване: 20 юни 2012 г., 16:17:54, размер на файла: 212.14kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на общинския съвет на 31 май 2012 година
[ Дата на публикуване: 23 май 2012 г., 16:18:35, размер на файла: 80.30kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на общинския съвет на 26 април 2012 година
[ Дата на публикуване: 18 април 2012 г., 16:19:28, размер на файла: 75.33kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на общинския съвет на 29 март 2012 година
[ Дата на публикуване: 21 март 2012 г., 16:20:16, размер на файла: 86.28kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на общинския съвет на 20 февруари 2012 година
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2012 г., 16:22:28, размер на файла: 155.12kB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на общинския съвет на 26 януари 2012 година
[ Дата на публикуване: 18 януари 2012 г., 16:23:25, размер на файла: 161.77kB ]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2012 г. Към предложение по т.17 от проекта за дневен ред
[ Дата на публикуване: 18 януари 2012 г., 16:25:08, размер на файла: 3.65MB ]

Дневен ред на предстоящата сесия на общинския съвет на 23 декември 2011 година
[ Дата на публикуване: 15 декември 2011 г., 16:26:03, размер на файла: 184.17kB ]

Дневен ред на сесията на общинския съвет на 06 декември 2011 година
[ Дата на публикуване: 29 ноември 2011 г., 16:26:55, размер на файла: 131.50kB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 23.10.2015 год.
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2015 г., 09:51:08, размер на файла: 34.85kB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 24.09.2015 год.
[ Дата на публикуване: 16 септември 2015 г., 09:51:51, размер на файла: 764.77kB ]
Към т.1 - Ливади Приложение 1.1 M [ Размер на файла: 289.00kB ]
Към т.1 - пасища актуални 15-16 M [ Размер на файла: 560.50kB ]
Към т.4 - ИГТ - Междинен доклад Етап2 [ Размер на файла: 4.12MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 27.08.2015 год.
[ Дата на публикуване: 19 август 2015 г., 09:54:35, размер на файла: 3.04MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 23.07.2015 год.
[ Дата на публикуване: 15 юли 2015 г., 09:55:34, размер на файла: 2.75MB ]
Приложения към т.13. [ Размер на файла: 309.07kB ]
Приложения към т.13. [ Размер на файла: 310.19kB ]
Приложения към т.13. [ Размер на файла: 294.00kB ]
Приложения към т.13. [ Размер на файла: 313.50kB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 25.06.2105 год.
[ Дата на публикуване: 17 юни 2015 г., 10:02:00, размер на файла: 1.82MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 11.06.2015 год.
[ Дата на публикуване: 09 юни 2015 г., 10:02:41, размер на файла: 2.76MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 28.05.2015 год.
[ Дата на публикуване: 20 май 2015 г., 10:03:27, размер на файла: 2.16MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 23.04..2015 год.
[ Дата на публикуване: 15 април 2015 г., 10:04:16, размер на файла: 862.45kB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 26.03.2015 год.
[ Дата на публикуване: 18 март 2015 г., 10:05:14, размер на файла: 853.07kB ]
Приложения към т.8 [ Размер на файла: 10.40MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 19.03.2015 год.
[ Дата на публикуване: 12 март 2015 г., 10:06:46, размер на файла: 123.13kB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 12.02.2015 год.
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2015 г., 10:07:27, размер на файла: 519.44kB ]
Приложения към т.1 [ Размер на файла: 36.58MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 29.01.2015 год.
[ Дата на публикуване: 21 януари 2015 г., 10:10:00, размер на файла: 1.20MB ]
Приложение към т.6 [ Размер на файла: 133.46kB ]
Приложение към т.6 [ Размер на файла: 1.14MB ]
Приложение към т.7 [ Размер на файла: 381.64kB ]
Приложение към т.7 [ Размер на файла: 103.87kB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 16.12.2014 год.
[ Дата на публикуване: 08 декември 2014 г., 10:13:56, размер на файла: 1.73MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 27.11.2014 год.
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2014 г., 10:14:43, размер на файла: 2.64MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 07.11.2014 год.
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2014 г., 10:15:31, размер на файла: 197.49kB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 30.10.2014 год.
[ Дата на публикуване: 22 октомври 2014 г., 10:16:20, размер на файла: 1.92MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 25.09.2014 год.
[ Дата на публикуване: 17 септември 2014 г., 10:17:02, размер на файла: 2.03MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 09.09.2014 год.
[ Дата на публикуване: 05 септември 2014 г., 10:17:44, размер на файла: 547.02kB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 27.08.2014 год.
[ Дата на публикуване: 19 август 2014 г., 10:19:03, размер на файла: 841.82kB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 24.07.2014 год.
[ Дата на публикуване: 23 юли 2014 г., 10:19:46, размер на файла: 15.29MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 17.07.2014 год.
[ Дата на публикуване: 16 юли 2014 г., 10:20:31, размер на файла: 52.02kB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 10.07.2014 год.
[ Дата на публикуване: 02 юли 2014 г., 10:21:34, размер на файла: 357.93kB ]
Приложение към т.2 [ Размер на файла: 14.77MB ]
Приложение към т.3 [ Размер на файла: 6.06MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 26.06.2014 год.
[ Дата на публикуване: 18 юни 2014 г., 10:26:46, размер на файла: 872.23kB ]
Приложение към т.2 [ Размер на файла: 9.28MB ]
Приложение към т.3 [ Размер на файла: 12.84MB ]
Приложение към т.4 [ Размер на файла: 1.42MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 29.05.2014 год.
[ Дата на публикуване: 21 май 2014 г., 10:29:06, размер на файла: 1.27MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 24.04.2014 год.
[ Дата на публикуване: 16 април 2014 г., 10:29:59, размер на файла: 2.26MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 27.03.2014 год.
[ Дата на публикуване: 19 март 2014 г., 10:30:41, размер на файла: 1.00MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 27.02.2014 год.
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2014 г., 10:37:58, размер на файла: 1.15MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 13.02.2014 год.
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2014 г., 10:38:49, размер на файла: 33.56MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 30.01.2014 год.
[ Дата на публикуване: 22 януари 2014 г., 10:39:30, размер на файла: 3.87MB ]

Предложение за предстоящата сесия на ОбС на 16.12.2013 год.
[ Дата на публикуване: 14 декември 2013 г., 10:40:21, размер на файла: 104.24kB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 19.12.2013 год.
[ Дата на публикуване: 11 декември 2013 г., 10:41:07, размер на файла: 2.76MB ]

Внесено предложение за предстоящата сесия на ОбС на 12.12.2013 год.
[ Дата на публикуване: 11 декември 2013 г., 10:41:50, размер на файла: 789.76kB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 28.11.2013 год.
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2013 г., 10:49:40, размер на файла: 2.81MB ]

Внесено предложение за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 06 ноември 2013 год.
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2013 г., 10:51:15, размер на файла: 405.67kB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 17 октомври 2013 год.
[ Дата на публикуване: 09 октомври 2013 г., 10:52:05, размер на файла: 3.07MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 26 септември 2013 год.
[ Дата на публикуване: 18 септември 2013 г., 10:52:51, размер на файла: 1.44MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 31 юли 2013 год.
[ Дата на публикуване: 23 юли 2013 г., 10:53:37, размер на файла: 0.97MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 31 юли 2013 год. /Приложение към Т. 8/
[ Дата на публикуване: 24 юли 2013 г., 10:54:23, размер на файла: 560.92kB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 31 юли 2013 год. /Приложение към Т. 20/
[ Дата на публикуване: 23 юли 2013 г., 10:55:11, размер на файла: 110.91kB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 27 юни 2013 год.
[ Дата на публикуване: 19 юни 2013 г., 10:55:59, размер на файла: 1.25MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 13 юни 2013 год.
[ Дата на публикуване: 05 юни 2013 г., 10:57:21, размер на файла: 1.72MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 30 май 2013 год.
[ Дата на публикуване: 22 май 2013 г., 10:58:26, размер на файла: 2.31MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 04 април 2013 год.
[ Дата на публикуване: 27 март 2013 г., 10:59:12, размер на файла: 6.20MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 28 март 2013 год.
[ Дата на публикуване: 20 март 2013 г., 10:59:57, размер на файла: 1.18MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 28 март 2013 год. /приложение към т.4/
[ Дата на публикуване: 20 март 2013 г., 11:00:39, размер на файла: 2.00MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 28 март 2013 год. /Приложение към т.7/
[ Дата на публикуване: 20 март 2013 г., 11:01:26, размер на файла: 3.16MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 28 март 2013 год. /Приложение към т.6/
[ Дата на публикуване: 20 март 2013 г., 11:02:09, размер на файла: 2.59MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 20 март 2013 год.
[ Дата на публикуване: 19 март 2013 г., 11:03:32, размер на файла: 5.49MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 27 февруари 2013 год.
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2013 г., 11:04:24, размер на файла: 1.74MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 11 февруари 2013 год.
[ Дата на публикуване: 08 февруари 2013 г., 11:05:22, размер на файла: 22.08MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 30 януари 2013 год.
[ Дата на публикуване: 22 януари 2013 г., 11:07:00, размер на файла: 1.24MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 14 декември 2012 год.
[ Дата на публикуване: 06 декември 2012 г., 11:07:47, размер на файла: 892.31kB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 28 ноември 2012 год.
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2012 г., 11:08:31, размер на файла: 837.67kB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 18 октомври 2012 год.
[ Дата на публикуване: 10 октомври 2012 г., 11:09:21, размер на файла: 1.08MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 27 септември 2012 г.
[ Дата на публикуване: 19 септември 2012 г., 11:10:27, размер на файла: 1.27MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 24 август 2012 г.
[ Дата на публикуване: 17 август 2012 г., 11:11:13, размер на файла: 1.10MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 26 юли 2012 г.
[ Дата на публикуване: 18 юли 2012 г., 11:11:56, размер на файла: 1.83MB ]

Разчет и поименно разпределение на капиталовите разходи на Община Сливен за 2012г. по източници на финансиране
[ Дата на публикуване: 19 юли 2012 г., 11:12:31, размер на файла: 463.42kB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 28 юни 2012 г.
[ Дата на публикуване: 20 юни 2012 г., 11:13:32, размер на файла: 1.39MB ]

Предложение от инж. Кольо Милев – кмет на община Сливен относно: Изменение Решение № 245 от 31.05.2012г. на Общински съвет Сливен, свързано с промяна на чл.16, ал.2 от НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО
[ Дата на публикуване: 13 юни 2012 г., 11:14:24, размер на файла: 55.32kB ]

Предложение от Кольо Йорданов Милев - Кмет на община Сливен относно: Приемането на наредба за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служители в общинска горска структура
[ Дата на публикуване: 12 юни 2012 г., 11:16:27, размер на файла: 93.97kB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 31 май 2012 г.
[ Дата на публикуване: 23 май 2012 г., 13:18:57, размер на файла: 537.90kB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 26 април 2012 г.
[ Дата на публикуване: 18 април 2012 г., 13:20:19, размер на файла: 1.02MB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 29 март 2012 г.
[ Дата на публикуване: 21 март 2012 г., 13:21:11, размер на файла: 0.97MB ]

Приложение към т. 22 на внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 29 март 2012 г.
[ Дата на публикуване: 21 март 2012 г., 13:22:22, размер на файла: 347.51kB ]

Предложение от инж.Кольо Милев - кмет на Община Сливен относно: 1. Отмяна на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд прета с Решение № 116 от 29.04.2004г., изменена и допълнена с Решение № 421 от 30.01.2009 г. и Реш. № 859/25.03.2010 на Общински съвет – Сливен 2. Приемане на Наредба за управление и разпореждане със земеделски земи и водни ресурси в Община Сливен
[ Дата на публикуване: 14 март 2012 г., 13:23:29, размер на файла: 114.85kB ]

Предложение от инж. Кольо Милев – кмет на Община Сливен относно: Приемане на Наредба за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие и общински предприятия по гл. VІ от Закона за общинската собственост
[ Дата на публикуване: 14 март 2012 година г., 13:25:09, размер на файла: 249.27kB ]

Предложение от Соня Келеведжиева – Председател на Общински съвет Сливен относно: Допълнение на Наредбата за сиiмволиката на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 14 март 2012 г., 13:27:54, размер на файла: 47.12kB ]

Предложение от Момчил Пантелеев – общински съветник, председател на ВрК за изработване на Етичен кодекс относно: Приемане на Етичен кодекс на кмета на Общината, кметовете на населените места и общински съветници от Община Сливен
[ Дата на публикуване: 13 март 2012 г., 13:53:36, размер на файла: 113.75kB ]

Предложение от инж.Кольо Милев – Кмет на Община Сливен относно: Изменение на чл.40, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество
[ Дата на публикуване: 12 март 2012 г., 13:55:18, размер на файла: 67.97kB ]

Предложение от Кольо Йорданов Милев - кмет на община Сливен относно: Приемане на Наредба за управление на горските територии собственост на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 12 март 2012 г., 13:55:59, размер на файла: 123.96kB ]

Предложение от Кольо Йорданов Милев - кмет на община Сливен относно: Правилник за организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" Община Сли
[ Дата на публикуване: 12 март 2012 г., 13:56:50, размер на файла: 113.89kB ]

Предложение от Кольо Йорданов Милев - кмет на община Сливен относно: Наредба за управление на горските територии собственост на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2012 година, актуализирано на 12 март 2012 г., 13:57:40, размер на файла: 183.72kB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 20 февруари 2012 година
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2012 г., 13:58:29, размер на файла: 963.01kB ]

Предложение от инж. Кольо Милев – кмет на община Сливен относно: Приемане на Правилник за организацията, дейността и устройството на Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси":
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2012 година, променен на 02.03.2012 г., 13:59:41, размер на файла: 106.84kB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 26 януари 2012 година
[ Дата на публикуване: 18 януари 2012 г., 14:03:15, размер на файла: 0.98MB ]

Предложение от Соня Келеведжиева – Председател на ОбС - Сливен относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
[ Дата на публикуване: 12 януари 2012 г., 14:04:08, размер на файла: 123.39kB ]

Предложение от инж. Кольо Милев – кмет на Община Сливен относно: Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 11 януари 2012 г., 14:05:15, размер на файла: 145.13kB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 23 декември 2011 година
[ Дата на публикуване: 15 декември 2011 г., 14:06:22, размер на файла: 534.13kB ]

Предложение от Кольо Милев – кмет на Община Сливен относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставени права на територията на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 07 декември 2011 г., 14:07:20, размер на файла: 112.56kB ]

Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 06 декември 2011 година
[ Дата на публикуване: 29 ноември 2011 г., 14:12:19, размер на файла: 302.45kB ]

Предложение от доц. д-р Иван Андреев относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
[ Дата на публикуване: 21 ноември 2011 г., 14:13:10, размер на файла: 297.88kB ]

Препис-извлечение от Протокол № 44 от 29.05.2014 год.
[ Дата на публикуване: 09 юни 2014 г., 15:11:31, размер на файла: 361.40kB ]

Препис-извлечение от Протокол № 43 от 16.05.2014 год.
[ Дата на публикуване: 09 юни 2014 г., 15:12:18, размер на файла: 205.84kB ]

Препис-извлечение от Протокол № 42 от 24.04.2014 год.
[ Дата на публикуване: 30 април 2014 г., 15:36:06, размер на файла: 509.04kB ]

Препис-извлечение от Протокол № 41 от 27.03.2014 год.
[ Дата на публикуване: 09 юни 2014 г., 15:36:53, размер на файла: 477.71kB ]

Препис-извлечение от Протокол № 39 от 13.02.2014 год.
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2014 г., 15:37:38, размер на файла: 309.21kB ]

Препис-извлечение от Протокол № 38 от 30.01.2014 год.
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2014 г., 15:38:21, размер на файла: 486.62kB ]

Препис-извлечение от Протокол № 37/19.12.2013 год.
[ Дата на публикуване: 27 декември 2013 г., 15:39:08, размер на файла: 434.34kB ]

Препис-извлечение от Протокол № 34/28.11.2013 год.
[ Дата на публикуване: 05 декември 2013 г., 15:39:50, размер на файла: 558.64kB ]

Препис-извлечение от Протокол № 31/17.10.2013 год.
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2013 г., 15:40:28, размер на файла: 263.50kB ]

Предложение от инж.К. Милев - кмет на община Сливен относно приемане на Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортни клубове и други дейности, свързани с направленията на физическата култура и спорта в Община Сливен
[ Дата на публикуване: 04 август 2015 г., 15:31:07, размер на файла: 278.93kB ]

Приложение № 1 към Наредбата за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортни клубове и други дейности, свързани с направленията на физическата култура и спорта в Община Сливен
[ Дата на публикуване: 04 август 2015 г., 15:30:11, размер на файла: 276.81kB ]

Приложение № 2 към Наредбата за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортни клубове и други дейности, свързани с направленията на физическата култура и спорта в Община Сливен
[ Дата на публикуване: 04 август 2015 г., 15:29:01, размер на файла: 133.82kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на Община Сливен относно Изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала /НРУПСТДОУК/
[ Дата на публикуване: 15 юни 2015 г., 15:27:58, размер на файла: 141.21kB ]

Предложение от инж. К.Милев - кмет на Община Сливен относно Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 15 юни 2015 г., 15:26:58, размер на файла: 206.60kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на община Сливен относно Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
[ Дата на публикуване: 15 юни 2015 г., 15:25:51, размер на файла: 210.26kB ]

Предложение от Мария Григорова - председател на Общински съвет Сливен относно изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
[ Дата на публикуване: 13 май 2015 г., 15:24:46, размер на файла: 124.71kB ]

Предложение от инж. К. Милев кмет на община Сливен относно изменение на Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
[ Дата на публикуване: 13 май 2015 г., 15:23:44, размер на файла: 199.36kB ]

Предложение от Мариета Петкова - общински съветник относно Изменение на Наредбата за обществения ред на територията на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 05 май 2015 г., 15:22:48, размер на файла: 134.36kB ]

Предложение на инж. К. Милев - кмет на Обкщина Сливен относно приемане на НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 20 април 2015 г., 15:21:33, размер на файла: 163.20kB ]

Предложение от Соня Келеведжиева - общински съветник относно приемане на Правилник за работата на Общински фонд култура към община Сливен
[ Дата на публикуване: 09 април 2015 г., 15:20:29, размер на файла: 232.34kB ]

Предложение от инж. К.Милев - кмет на Община Сливен за Изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала /НРУПСТДОУК/
[ Дата на публикуване: 12 март 2015 г., 15:19:18, размер на файла: 137.97kB ]

Предложение от МАРИЕТА ПЕТКОВА – общински съветник, председател на ПК ИПУТ, относно: Изменение на Наредбата за базисните пазарни цени на общинските жилища и базисни наемни цени на нежилищните недвижими имоти на община Сливен
[ Дата на публикуване: 11 март 2015 г., 15:18:18, размер на файла: 123.51kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на община Сливен относно Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 10 март 2015 г., 14:58:44, размер на файла: 222.81kB ]

Предложенине от Борислав Павлов - зам. председател на ОбС относно изменение и допълнение на Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 10 март 2015 г., 14:57:44, размер на файла: 203.10kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на община Сливен за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен
[ Дата на публикуване: 10 март 2015 г., 14:55:17, размер на файла: 237.87kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на Община Сливен относно Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
[ Дата на публикуване: 06 март 2015 г., 14:54:11, размер на файла: 300.44kB ]

Предложение от г-н Руси Големанов - общински съветник за Допълнение на Преходните и заключителни разпоредби към Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2015 г., 14:53:00, размер на файла: 239.47kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на Община Сливен за Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен
[ Дата на публикуване: 01 декември 2014 г., 14:51:57, размер на файла: 45.46kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на Община Сливен относно изменение и допълнение на Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 01 декември 2014 г., 14:51:00, размер на файла: 69.24kB ]

Предложение от Мария Григорова - председател на ОбС относно: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2014 г., 14:42:44, размер на файла: 118.62kB ]

Предложение на М. Пантелеев - общински съветник относно: Изменение на Правилник за организацията и реда на работа на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Сливен
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2014 г., 14:41:37, размер на файла: 107.07kB ]

Предложение от Мария Григорова - Председател на Общински съвет Сливен относно Допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
[ Дата на публикуване: 12 август 2014 г., 13:49:43, размер на файла: 180.10kB ]

Предложение от Мария Григорова - Председател на Общински съвет Сливен за изменение на Наредба за реда и условията за превоз на пътници и багаж д обществения транспорт на територията на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 17 юли 2014 г., 13:48:52, размер на файла: 181.58kB ]

Предложение от С. Келеведжиева - общински съветник, председател на ВрК по символика относно Изменение на Наредбата за символиката на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 02 юли 2014 г., 13:48:04, размер на файла: 124.10kB ]

Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци
[ Дата на публикуване: 25 юни 2014 г., 13:47:17, размер на файла: 47.24kB ]

Предложение от инж. К. Милев – кмет на община Сливен относно приемане на Наредба за реда и начита за добиване и ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на община Сливен
[ Дата на публикуване: 10 юни 2014 г., 13:44:48, размер на файла: 258.85kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на Община Сливен относно изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията нан Община Сливен
[ Дата на публикуване: 14 май 2014 г., 13:43:54, размер на файла: 100.98kB ]

Предложение от Соня Келеведжиева - общински съветник, председател на ВрК за актуализация, изменения и допълнения на Наредба за символиката на Община Сливен, относно: Приемане на Наредба за символиката на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 09 април 2014 г., 13:42:44, размер на файла: 323.08kB ]

Предложение от Иван Благоев - общински съветник, председател на ПК НУЗАОбСГПКИРОбС относно изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
[ Дата на публикуване: 12 март 2014 г., 13:41:47, размер на файла: 125.47kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на община Сливен относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 12 март 2014 г., 13:40:47, размер на файла: 206.96kB ]

Предложение от М. Пантелеев - общински съветник относно изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 12 февруари 2014 г., 13:40:02, размер на файла: 355.20kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на община Сливен относно приемане на Наредба за управление на отпадъците на теритарията на община Сливен
[ Дата на публикуване: 12 февруари 2014 г., 13:39:00, размер на файла: 366.90kB ]

Предложение от Минко Минчев - председател на ПК ФБИРОС и Иван Благоев - председател на ПК по НУЗАОбСГПКИРОбС относно изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2014 г., 13:37:59, размер на файла: 230.41kB ]

Предложение от С. Келеведжиева - Председател на ГОС на БСП към Общински съвет Сливен относно Приемане на правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2014 г., 13:36:57, размер на файла: 218.59kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на община С ливен относно Допълнение на Наредба за управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд и водни ресурси в община Сливен
[ Дата на публикуване: 22 януари 2014 г., 13:35:57, размер на файла: 154.28kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на община С ливен относно Допълнение на Наредба за управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд и водни ресурси в община Сливен
[ Дата на публикуване: 22 януари 2014 г., 13:33:07, размер на файла: 154.28kB ]

Предложение от д-р Ганка Василева - зам. председател на Общински съвет Сливен относно Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
[ Дата на публикуване: 15 януари 2014 г., 13:31:09, размер на файла: 133.92kB ]

Предложение от д-р Ганка Василева - общински съветник, зам. председател на Общинския съвет Сливен относно Изменение на Наредба за реда за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала
[ Дата на публикуване: 05 декември 2013 г., 13:30:15, размер на файла: 125.48kB ]

Предложение от М. Мустафов - общински съветник за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
[ Дата на публикуване: 05 декември 2013 г., 13:17:51, размер на файла: 122.61kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на община Сливен относно Изменение на Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета с решение № 385/27.09.2012 год.; доп.с Реш.№ 476/28.11.2012год.; изм.с Реш № 565/30.01.2013 год.; доп. с Реш. № 672/28.03.2013 год..
[ Дата на публикуване: 04 декември 2013 г., 13:16:35, размер на файла: 169.96kB ]

Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен.
[ Дата на публикуване: 03 декември 2013 г., 13:15:33, размер на файла: 306.22kB ]

Предложение от инж. К. Милев относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци.
[ Дата на публикуване: 03 декември 2013 г., 13:14:41, размер на файла: 316.12kB ]

Предложение от инж. К. Милев относно Допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 29 ноември 2013 г., 13:13:42, размер на файла: 117.38kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на община Сливен относно Приемане на Прамилник за устройството и дейността на ХГ "Димитър Добрович" - Сливен.
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2013 г., 13:12:32, размер на файла: 170.92kB ]

Предложение от Мариета Петкова - председател на Временната комисия за разработка на конкретни предлогжения, свързани с провежданите в Община Сливен данъчна и ценова политики относно изменение на Изменение на Наредбата за базисните пазарни цени на общинските жилища и базисни наемни цени на нежилищните недвижими имоти на община Сливен.
[ Дата на публикуване: 12 ноември 2013 г., 13:11:20, размер на файла: 129.02kB ]

Предложение от Мариета Петкова - председател на ВрК за разработка на конкретни предложения, свързани с провежданите в Община Сливен данъчна и ценова политики относно Изменение на Наредбата за определя
[ Дата на публикуване: 12 ноември 2013 г., 13:10:27, размер на файла: 133.35kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на община Сливен относно Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Сливен.
[ Дата на публикуване: 11 ноември 2013 г., 13:09:28, размер на файла: 126.67kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на община Сливен относно Изменение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Сливен.
[ Дата на публикуване: 11 ноември 2013 г., 13:08:31, размер на файла: 138.28kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на община Сливен относно Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливен.
[ Дата на публикуване: 11 ноември 2013 г., 13:07:23, размер на файла: 222.41kB ]

Предложение от Мария Григорова - общински съветник относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
[ Дата на публикуване: 11 ноември 2013 г., 13:06:23, размер на файла: 130.66kB ]

Предложение от Момчил Пантелеев - общински съветник относно изменение на Наредбата за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на община Сливен
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2013 г., 13:05:32, размер на файла: 108.07kB ]

Предложение от инж. Кольо Милев - кмет на Община Сливен относно: Изменение и допълнение на Наредбата за базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени на нежилищните недвижими имоти на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 30 октомври 2013 г., 13:04:29, размер на файла: 371.55kB ]

Предложение от М. Григорова - общински съветник, председател на ОбС относно Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
[ Дата на публикуване: 11 ноемврии 2013 г., 13:03:07, размер на файла: 132.12kB ]

Предложение от М. Григорова - общински съветник, зам.- председател на ОбС относно Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2013 г., 13:02:12, размер на файла: 87.66kB ]

Предложение от М. Пантелеев – общински съветник, относно Изменение и допълнение на Правилник за организация и реда на работа на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Сливен
[ Дата на публикуване: 11 септември 2013 г., 13:01:16, размер на файла: 95.70kB ]

Предложение от Андрея Андреев – общински съветник относно изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
[ Дата на публикуване: 02 август 2013 г., 13:00:28, размер на файла: 176.99kB ]

Предложение от М. Пантелеев - общински съветник относно проект за Правилник за организацията и реда за работа на Общински фонд за асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Сливен
[ Дата на публикуване: 04 юни 2013 г., 12:59:22, размер на файла: 560.72kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на община сливен относно изменение на Наредбата за рекламната дейност на територията на община Сливен
[ Дата на публикуване: 20 май 2013 г., 12:58:33, размер на файла: 130.70kB ]

Предложение от М. Григорова - общински съветник, зам. председател на ОбС относно Прегласуване на Решение № 561/14.12.2012 год. на Общинския съвет Сливен относно изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци
[ Дата на публикуване: 11 април 2013 г., 12:08:06, размер на файла: 46.15kB ]

Предложение от М. Славов - общински съветник относно допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен
[ Дата на публикуване: 10 април 2013 г., 12:06:38, размер на файла: 47.10kB ]

Предложенине от М. Пантелеев - общински съветник относно допълнение на Наредба за услровията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.
[ Дата на публикуване: 14 февруари 2013 г., 11:55:47, размер на файла: 123.31kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на община Сливен относно изменение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 13 февруари 2013 г., 11:42:35, размер на файла: 126.18kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на община Сливен относно изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен
[ Дата на публикуване: 12 февруари 2013 г., 11:40:58, размер на файла: 126.68kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на община Сливен относно допълнение на Правилника за организацията, устройството и дейността на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”
[ Дата на публикуване: 12 февруари 2013 г., 11:39:49, размер на файла: 143.73kB ]

Предложение от Б. Павлов - зам. председател на ОбС относно поправка в Решение №564/30.01.2013год.на ОбС Сливен за изменение на Наредбата за базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени на нежилищните недвижими имоти на община Сливен.
[ Дата на публикуване: 12 февруари 2013 г., 11:38:50, размер на файла: 120.68kB ]

Предложение от инж. К. Милев – кмет на община Сливен относно изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставени права на територията на община Сливен
[ Дата на публикуване: 12 февруари 2013 г., 11:37:52, размер на файла: 162.68kB ]

Предложение от инж. К. Милев – кмет на община Сливен относно приемане на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Сливен
[ Дата на публикуване: 12 февруари 2013 г., 11:06:41, размер на файла: 262.18kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на община Сливен относно изменение на Наредбата за Реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Сливен.
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2013 г., 11:05:55, размер на файла: 130.71kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на община Сливен относно изменение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Сливен.
[ Дата на публикуване: 15 януари 2013 г., 11:04:33, размер на файла: 30.00kB ]

Предложенине от инж. К. Милев - кмет на община Сливен относно изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен
[ Дата на публикуване: 15 януари 2013 г., 11:03:17, размер на файла: 43.00kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на община Сливен относно промяна на Наредба за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
[ Дата на публикуване: 15 януари 2013 г., 11:02:10, размер на файла: 39.50kB ]

Предложение от инж. К. Милев – кмет на община Сливен относно изменение на Наредбата за базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени на нежилищните недвижими имоти на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 15 януари 2013 г., 11:00:32, размер на файла: 167.37kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на община Сливен относно изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Сливен.
[ Дата на публикуване: 14 януари 2013 г., 10:59:35, размер на файла: 57.50kB ]

Предложение от инж. К. Милев – кмет на община Сливен относно Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставени права на територията на Община Сливен.
[ Дата на публикуване: 03 декември 2012 г., 10:57:56, размер на файла: 134.06kB ]

Предложение от инж. К. Милев – кмет на община Сливен относно изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.
[ Дата на публикуване: 30 ноември 2012 г., 10:57:03, размер на файла: 175.99kB ]

Предложение от Димитър Митев – общински съветник ръководител на ГОС "ГЕРБ" относно Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2012 г., 10:56:01, размер на файла: 141.41kB ]

Предложение от Мариета Петкова - общински съветник относно Изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци.
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2012 г., 10:55:09, размер на файла: 130.76kB ]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Димитър Митев – общински съветник ръководител на ГОС "ГЕРБ" ОТНОСНО : Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 27 ноември 2012 г., 10:54:04, размер на файла: 141.70kB ]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Мариета Петкова – общински съветник ОТНОСНО : Изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци
[ Дата на публикуване: 27 ноември 2012 г., 10:53:06, размер на файла: 131.61kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на община Сливен относно Правилника за определяне реда, по който спортни обекти и съоръжения – общинска собственост, да се ползват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности, Раздел I "Общи положения"
[ Дата на публикуване: 12 ноември 2012 г., 10:52:01, размер на файла: 154.76kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на община Сливен относно Допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставени права на територията на община Сливен.
[ Дата на публикуване: 12 ноември 2012 г., 10:51:06, размер на файла: 203.50kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на община Сливен относно изменение и допълнение на Правилника за определяне реда, по който спортни обекти и съоръжения – общинска собственост, да се ползват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности, Раздел I "Общи положения"
[ Дата на публикуване: 12 ноември 2012 г., 10:50:06, размер на файла: 123.18kB ]

Предложение от инж. К. Милев – кмет на община Сливен относно Допълнение на Наредба за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, предоставяне на общинско жилище за безвъзмездно ползване от бездомни лица и изменение на списъка на общинските жилища по предназначение приет с Решение 46/26.01.2012 год.
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2012 г., 10:49:05, размер на файла: 133.65kB ]

Предложение за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищнвите нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.
[ Дата на публикуване: 17 октомври 2012 г., 10:48:03, размер на файла: 133.33kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на община Сливен относно Приемане на Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Сливен, свързани с разкопаване на общински терени
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2012 г., 10:46:45, размер на файла: 407.51kB ]

Предложение от Иван Благоев - общински съветник, председател на ПК НУЗАОбСГПКИР относно изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2012 г., 10:45:48, размер на файла: 104.60kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на община Сливен относно изменение и допълнение на Наредбата за базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени на нежилищните нежилищни имоти на Община Сливен.
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2012 г., 10:44:46, размер на файла: 156.97kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на община Сливен относно изменение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2012 г., 10:43:52, размер на файла: 129.69kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на община Сливен относно изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинския дълг
[ Дата на публикуване: 28 септември 2012 г., 10:32:52, размер на файла: 179.20kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на община Сливен относно допълване на Наредбата за реда при поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговия съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията за територията на община Сливен
[ Дата на публикуване: 13 септември 2012 г., 10:31:51, размер на файла: 33.50kB ]

Предложение от инж. К. Милев - кмет на община Сливен относно приемане на Наредба за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
[ Дата на публикуване: 12 септември 2012 г., 10:30:42, размер на файла: 178.50kB ]

Предложение от инж.Кольо Милев - кмет на Община Сливен относно: Изменение на Наредбата за базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени на нежилищните недвижими имоти на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 10 септември 2012 г., 10:29:34, размер на файла: 31.50kB ]

Предложение от Кольо Йорданов Милев - Кмет на община Сливен, относно: Допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 20 юли 2012 г., 10:28:12, размер на файла: 157.80kB ]

Предложение от Кольо Йорданов Милев - Кмет на община Сливен, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продаж
[ Дата на публикуване: 20 юли 2012 г., 10:27:21, размер на файла: 167.30kB ]

Предложение от Кольо Йорданов Милев - Кмет на община Сливен, относно: "Наредба за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформено представително и униформено теренно облекло от служители с лесовъдско образование в Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси"
[ Дата на публикуване: 10 юли 2012 г., 10:26:08, размер на файла: 271.78kB ]

Предложение от Димитър Цикалов – общински съветник, зам.председател на ОбС - Сливен относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
[ Дата на публикуване: 10 юли 2012 г., 10:24:40, размер на файла: 126.32kB ]

Предложение от инж. Кольо Милев – кмет на община Сливен относно: Изменение Решение № 245 от 31.05.2012г. на Общински съвет Сливен, свързано с промяна на чл.16, ал.2 от НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО
[ Дата на публикуване: 13 юни 2012 г., 10:23:24, размер на файла: 55.32kB ]

Предложение от Кольо Йорданов Милев - Кмет на община Сливен относно: Приемането на наредба за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служители в общинска горска структура
[ Дата на публикуване: 12 юни 2012 г., 10:21:47, размер на файла: 93.97kB ]

Предложение от инж. Кольо Милев – кмет на Община Сливен относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на терит
[ Дата на публикуване: 16 май 2012 г., 10:19:53, размер на файла: 57.10kB ]

Предложение от Руси Големанов – общински съветник относно: Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрац
[ Дата на публикуване: 16 май 2012 г., 10:18:56, размер на файла: 43.98kB ]

Предложение от кмета на Община Сливен относно: Изменение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
[ Дата на публикуване: 15 май 2012 г., 10:18:04, размер на файла: 53.08kB ]

Предложение от инж.Кольо Милев - кмет на Община Сливен относно: 1. Отмяна на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд прета с Решение № 116 от 29.04.2004 г., изменена и допълнена с Решение № 421 от 30.01.2009 г. и Реш. № 859/25.03.2010 на Общински съвет – Сливен 2. Приемане на Наредба за управление и разпореждане със земеделски земи и водни ресурси в Община Сливен
[ Дата на публикуване: 14 март 2012 г., 10:16:12, размер на файла: 114.85kB ]

Предложение от инж. Кольо Милев – кмет на Община Сливен относно: Приемане на Наредба за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие и общински предприятия по гл. VІ от Закона за общинската собственост
[ Дата на публикуване: 14 март 2012 г., 09:43:12, размер на файла: 249.27kB ]

Предложение от Соня Келеведжиева – Председател на Общински съвет Сливен относно: Допълнение на Наредбата за сиiмволиката на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 14 март 2012 г., 09:39:10, размер на файла: 47.12kB ]

Предложение от Момчил Пантелеев – общински съветник, председател на ВрК за изработване на Етичен кодекс относно: Приемане на Етичен кодекс на кмета на Общината, кметовете на населените места и общински съветници от Община Сливен
[ Дата на публикуване: 13 март 2012 г., 16:24:04, размер на файла: 118.44kB ]

Предложение от инж.Кольо Милев – Кмет на Община Сливен относно: Изменение на чл.40, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество
[ Дата на публикуване: 12 март 2012 г., 16:09:42, размер на файла: 73.21kB ]

Предложение от Кольо Йорданов Милев - кмет на община Сливен относно: Приемане на Наредба за управление на горските територии собственост на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 12 март 2012 г., 16:09:18, размер на файла: 128.07kB ]

Предложение от Кольо Йорданов Милев - кмет на община Сливен относно: Правилник за организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" Община Сливен
[ Дата на публикуване: 12 март 2012 г., 15:50:28, размер на файла: 118.43kB ]

Предложение от Кольо Йорданов Милев - кмет на община Сливен относно: Наредба за управление на горските територии собственост на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2012 година, актуализирано на 12 март 2012 година, 15:49:57, размер на файла: 187.03kB ]

Областният управител на област Сливен г-н Димитър Сяров със своя заповед № РД-11-16-026 от 05.03.2015 год. оспори Решение № 1619/29.01.2015 год. на Общински съвет Сливен

Областният управител на област Сливен г-н Димитър Сяров със своя заповед № РД-11-16-002/19.01.2015 год. оспори Решение № 1590 от 16.12..2014 год.

Областният управител на област Сливен г-н Димитър Сяров със своя заповед № РД-11-16-01/06.01.2015 год. оспори Решение № 1576/16.12.2014 год.

Съобщение за оспорване на ПОДОС

Съобщение

Областният управител на област Сливен г-н Корнелий Желязков със своя заповед № РД-11-16-001/02.01.2014 год. оспори Решение № 1010/28.11.2013 год.

Областният управител на област Сливен със своя заповед № РД-11-16-011/04.09.2013 год. оспори Решение № 894/31.07.2013 год.

Областният управител на област Сливен със своя заповед № РД-11-16-010/04.09.2013 год. оспори Решение № 893/31.07.2013 год.

Областният управител на област Сливен със своя заповед № РД-11-16-09/04.09.2013 год. оспори Решение № 892/31.07.2013 год.

Областният управител на област Сливен със своя заповед № РД-11-16-008/21.08.2013 год. оспори Решение № 904/31.07.2013 год. на ОбС – Сливен

Областният управител на област Сливен г-н К. Желязков със своя заповед № РД-11-16-007/13.08.2013 г. върна за ново обсъждане в ОбС - Сливен Решение № 894/31.07.2013 г.

Областният управител на област Сливен г-н К. Желязков със своя заповед № РД-11-16-006/13.08.2013 г. върна за ново обсъждане в ОбС - Сливен Решение № 893/31.07.2013 г.

Областният управител на област Сливен г-н К. Желязков със своя заповед № РД-11-16-005/13.08.2013 г. върна за ново обсъждане в ОбС - Сливен Решение №892/31.07.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Със своя заповед № РД-11-16-19 от 31.10.2012 год. г-н М. Кавръков – областен управител на Сливенска област оспори Решение № 385 на ОбС – Сливен, прието на заседанието му на 27.09.2012 год. в частта му

Областният управител на област Сливен г-н Марин Кавръков със своя заповед № РД-11-16-15 от 15.08.2012 год. оспори Решение № 362/26 юли 2012 год. на Общински съвет Сливен.

Областният управител на област Сливен г-н Марин Кавръков със своя заповед № РД-11-16-17от 30.08.2012 год. оспори Решение № 344/28.06.2012 год.

Със своя заповед № РД-11-16-16 от 15.08.2012 год. Областният управител на област Сливен оспори Решение № 351/26.07.2012 год. на Общински съвет Сливен.

Областният управител на област Сливен г-н М. Кавръков със своя заповед № РД-11-16-14 от 09.08.2012 год. върна за ново обсъждане в ОбС – Сливен Решение № 344/26.07.2012 год.

Със своя заповед № РД-11-16-13 от 02.08.2012 год. Областният управител на област Сливен оспори т..ІІ от Решение № 308/28.06.2012 год. на Общински съвет Сливен.

Със своя заповед № РД-11-16-11/12.07.2012 год. г-н Марин Кавръков – Областен управител на област Сливен върна за ново обсъждане Решение № 306/28.06.2012 год. на Общински съвет Сливен.

Със своя заповед № РД-11-16-10/12.07.2012 год. г-н Марин Кавръков – областен управител на област Сливен върна за ново обсъждане т.ІІ от Решение №308/28.06.2012 год. на Общински съвет Сливен.

Областният управител на област Сливен г-н Марин Кавръков със своя заповед № РД-11-16-08 от 14.06.2012 год. върна за ново обсъждане Решение № 245/31.05.2012 год. на Общинския съвет Сливен.

Областният управител на област Сливен г-н Марин Кавръков със своя заповед № РД-11-16-04/05.03.2012 год. върна за ново обсъждане част от Решение № 90/20.02.2012 год. на Общинския съвет Сливен.

Областният управител на област Сливен г-н Марин Кавръков със своя заповед № РД-11-16-03/05.03.2012 год. върна за ново обсъждане част от Решение № 94/20.02.2012 год. на Общинския съвет Сливен.

Решение №141/17.11.2014 год. на АС-Сливен по адм.д.159/2014 г. относно отмяна на Реш. № 892 от 31.07.2013 год.

Решение № 139 от 07.11.2014 год. на АС-Сливен по а.д. 200/2014 г. относно отмяна на Реш.№ 719 от 30.05.2013 год.

Решение № 71 от 04.05.2015 год. на АС - Сливен по а.д. №82/2015 год. относно отмяна на част от Решение № 1645/12.02.2015 год.

Решение №46/25.03.2015 год. на АС-Сливен поп адм. дело № 15/2015 год. относно отмяна на Решение № 1590/16.12.2014 год.

Решение № 57/08.04.2015 год. на Административен съд Сливен по адм. дело № 232/2014 год. относно отмяна на Реш. №1426 от 27.08.2014 год.

Решение №23/03 год. по адм. дело №5/2014 год. на Административен съд Сливен, относно отмяна на Реш. № 1007/28.11.2013 год.

Решение №29/03.04.2013 год. по адм. дело №3/ по описа за 2013 год. на Административен съд - Сливен относно отмяна на т.17 на чл.6, ал.1 от Наредба за определяне размера на местните данъци на Община Сл

Решение № 30/03.04.2013 год. по адм. дело №4/2013 год. на АС Сливен относно отмяна на Реш. № 561/14.12.2012 год.

Решение № 95/05.11.2013 год. по адм. дело № 180/2013 г. на Административен съд Сливен относно отмяна на Реш. № 904/31.07.2013 год. като незаконосъобразно.

Решение № 93/14.11.2013 год. по адм. дело № 194 по описа за 2013 год. на Административен съд Сливен относно отмяна на Реш. № 893/31.07.2013 год. като незаконосъобразно.

Решение №10 от 13.02.2013 год. по адм. дело 266/2012 год. на Административен съд Сливен относно отмяна на разпоредбата на чл.30, ал.1, т.3 от Наредбата за рекламна дейност на Община Сливен, приета с Р

Решение № 127 по адм. дело № 231/2012 год. на Административен съд Сливен относно отмяна на Решение № 344/26.07.2012 год. на Общински съвет Сливен в частта му по т.2 като незаконосъобразно.

Решение № 6 по адм. дело № 268 на Административен съд Сливен относно отмяна на чл.32, ал.1, т.4 и чл.33,ал.4, т.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, наста

Решение № 151/17.01.2013 год. на Сливенски административен съд за отмяна като незаконосъобразна разпоредбата на чл.12, ал.4 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска и занаятчийска

Общинска статегия за развитие на социалните услуги 2011-2016 год.
[ Дата на публикуване: 05 февруари 2015 г., 11:05:14, размер на файла: 1.14MB ]

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011- 2016) в община Сливен за 2015 г.
[ Дата на публикуване: 05 февруари 2015 г., 11:04:41, размер на файла: 146.64kB ]

План за младежта на Община Сливен за 2015 год.
[ Дата на публикуване: 05 февруари 2015 г., 11:01:28, размер на файла: 389.37kB ]

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 год.
[ Дата на публикуване: 05 февруари 2015 г., 11:01:02, размер на файла: 702.13kB ]

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2014 год.
[ Дата на публикуване: 12 март 2014 г., 11:00:35, размер на файла: 3.25MB ]

Общинска програма за закрила на детето за 2013 година
[ Дата на публикуване: 24 юли 2013 г., 10:57:22, размер на файла: 158.55kB ]

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2013 г. (Приета с Реш. № 576/30.01.2013 год. на ОбС Сливен, актуал. с Реш. № 634/27.02.2013 год., Реш. № 682/28.03.2013
[ Дата на последна актуализация - 24 юли 2013 г., 10:56:37, размер на файла: 683.02kB ]

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КОТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН за периода 2012 – 2015 год.
Приета с Реш. № 106/20.02.2012 год.
[ Дата на публикуване: 17 юли 2012 г., 10:54:30, размер на файла: 189.07kB ]

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО за 2012 година
Приета с Реш. № 197/26.04.2012 год. на ОбС
[ Дата на публикуване: 21 юни 2012 г., 10:53:50, размер на файла: 338.72kB ]

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сливен, приети през второто тримесечие на 2011 година
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2011 г., 10:51:47, размер на файла: 162.98kB ]

АНДРЕЯ ПАНАЙОТОВ АНДРЕЕВ

БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ЙОВЧЕВ

ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ БАЛТОВ

ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА

Д-р ГАНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА-ВАСИЛЕВА

ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЦИКАЛОВ

ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ

Д-р ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПОПОВА

ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ

ИВАН БЛАГОЕВ БЛАГОЕВ

ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ

ИЛИЯ ХРИСТОВ СТОЕВ

ЙОРДАН ЛЕЧКОВ ЯНКОВ

КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА

КИРИЛ ПЕТРОВ КИРЧЕВ

Доц. КОНСТАНТИН ЯНЕВ КРАЛЕВ

КРАСИМИР ИВАНОВ БАШЛИЕВ

МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА

МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА

МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ

МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ

МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ

МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ

ПАВЛЕТА ДИНКОВА СТОЯНОВА

ПЕНКА ИЛИЕВА СИМЕОНОВА

ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

Д-р РАДКО ГЕОРГИЕВ КЕСОВ

РАДОСТИН АТАНАСОВ БОЗУКОВ

РУСИ ПЕТРОВ ГОЛЕМАНОВ

СЕВДАЛИН РАШЕВ РАШЕВ

СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА

СТЕЛА СТЕФАНОВА КОСТОВА

Д-р СЪБИНА ВАСИЛЕВА ПЕТКАНСКА

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА

ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ

ХРИСТО НИКОЛОВ АНГЕЛОВ

ЮЛИЯН ПЕТРОВ КАМЕНОВ